Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EY GÜL İNEN AÇILMA GEL AĞYÂR ARASINDA - NECATİ BEY

GAZEL

Ey gül inen açılma gel ağyâr arasında
Dâmânunı sakla yürime hâr arasında

La’lünle dehânun görinür söylediğünce
Bir gonca iki dâne-i gülnâr arasında

Dil almağa pusuda durur leşkere benzer
Hatt-ı siyehün zülf ile ruhsâr arasında

La’ lüne nice benzedeyin şol güheri kim
İpin sürüyüp yürüye bâzâr arasında

Fürkat gözümün acı yaşın ırmağ idüpdür
Su sızmaz iken benüm ile yâr arasında

Bir yana cihân bir yana cânâne Necâtî
Kaldum nideyin iki sitemgâr arasında

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey gül, gayrıların arasında çok açılıp saçılma; eteğini koru, diken arasında yürüme.

Sen konuştuğun zaman, dudaklarınla ağzın iki nar çiçeğinin arasında bir gonca gibi görünür.

Saçınla yanağının arasındaki ayva tüyleri, düşmandan haberci yakalamak için pusuya yatmış askerlere benzer.

Şu inciyi yâkût renkli dudağına nasıl benzeteyim ki, pazar arasında ipini sürüyüp yürür.

Benimle sevgili arasında su sızmazken şimdi ayrılık gözümün acı yaşını ırmak etmiştir.

Bir yanda dünya, bir yanda sevgili.... Ne yapacağımı bilmiyorum, Necâtî, iki zalimin arasında kaldım!

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

Üye Girişi