Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GERÇİ GÜLZÂR-I CİHÂNDA GÜL OLUR HÂRA YAKIN - NECATİ BEY

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Gerçi gülzâr-ı cihânda gül olur hâra yakın
Hak ırağ eylesün andan k’ola ağyâru yakın

Lebün umar vancak zülfüne gönlüm gerçi
Kişi cândan keser ümmid olıcak dâra yakın

Şükr idüp yirlere sürer yüzini sâye gibi
Afitab olduğuna hüsn ile dildâra yakın

Katı çok başlıdurur zülfine dolaşma gönül
Sana bir bend geçer olma o tarrâra yakın

Üzülür gül açılur gonca gülistândan eğer
Bu had ü hande ile yâr ola gülzâra yakın

Diledüm bûse lebinden didi pes cânun idi
Hele bir şivedurur bu dahi ikrâra yakın

Lebi şevkı iledür zülfe Necâti gönlin
Beli tiryâk olıcak varsa olur mâra yakın

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gerçi bu cihan gül bahçesinde gül dikene yakın olur, lâkin Tanrı o sevgiliyi gayrılara yakın olmaktan korusun.

Her ne kadar kişi darağacına yakın olunca candan ümidini keserse de, gönlüm saçına varınca dudağını umar.

Güneş, güzellikte sevgiliye yakın olduğuna şükredip yüzünü gölge gibi yerlere sürer.

Çok hileler bilir, zalimdir ey gönül, zülfüne dolaşma; sana bir oyun oynar, bir iş eder o dolandırıcıya yaklaşma!

Eğer bu yanak ve bu gülüşle sevgili gül bahçesine yakın gelirse gül üzülür, gonca açılır.

Dudağından öpmeyi, diledim “Pes, sanki canındır, kendinindir” dedi; hele bu da kabul etmeye yakın bir söyleyiş tarzıdır.

Dudağının arzusu Necâti’nin gönlünü saça iletmektedir; elbette yılan zehirlenmesinden dolayı tedavi olunmak kaderinde olan yılana yaklaşır.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi