Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KO GÖNÜL BÛSENE CÂN İLE HARİDÂR OLSUN - NECATİ BEY

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Ko gönül bûsene cân ile haridâr olsun
Billâh ey gonca-dehen yok dime bâzâr olsun

Zülfün âşüfteleri hâline rahm eylemeyen
Göreyin bencileyin derde giriftâr olsun

Bûse peymânesinün cur’a-i cân-bahşından
Hele ol piste-dehen yok dimedi var olsun

Kimse beğlerde vefâ görmedi dünyâ turalı
Kim diye sen meh-i bi-mihre vefâdâr olsun

Öpmeğe kocmağa yer yok dir isen ey yüzi gül
Ko Necâti kulunı âşık-ı didâr olsun

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bırak gönül seni öpmeye can ile müşteri olsun; ey gonca ağızlı, Allah aşkına yok deme, pazar olsun!

Zülfünle perişan olanların hâline acımayanın benim gibi derde tutulduğunu bir görsem!

O fıstık ağızlı öpüş kadehinin can bağışlayan yudumundan isteyene “yok, vermem” demedi, var olsun.

Dünyâ duralıberi kimse beylerde vefa görmedi, senin gibi şefkatsiz bir ay yüzlüde vefa olmasını kim bekler?

Ey yüzü gül, öpmeye koçmağa izin vermiyorsan, bari bırak da Necâti kulun güzelliğine âşık olsun.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi