Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CEFÂ VÜ CEVRİ KO ALMA DİL-İ SÛZÂNI SİNEMDEN NECATİ BEY

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Cefâ vü cevri ko alma dil-i sûzânı sinemden
Od alup kanda yakarsın peri yüzlüm cehennemden

Gönül kasrına geldükçe hayâlün bir dem eğlenmez
Sanasın kim od almağa gelür bu külbe-i gamdan

Gözün merdümlük eyleyüp her ok kim sineme urdı
Kaşun yayı gamı anı çıkardı bir bir arkamdan

Yüzüni ey melek-sûret görürse diye hûriler
Bu sûretlü beşer gelmiş değüldür nesl-i âdemden

Hayâli serv-i kaddünün dile gelmedi haylıdan
Ayağına su dökmelü olupdur çeşm-i pür-nemden

Müsâfirdür sabâ şimdi ayak tozı ile geldi
Getürdi gönlüme bûy-ı vefâ ol zülf-i pür-hamdan

Cüdâ olmadı sinenden Necâti nefs-i emmâre
Bu rûşen oldı kim kâfir ebed çıkmaz cehennemden

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Zulüm ve eziyet etmeyi bırak, yanan gönlümü bağrımdan alma; cehennemden ateş alıp nasıl yakarsın ey peri yüzlüm?

Hayâlin gönül konağına geldikçe bir dem eğlenmez; sanki bu gam kulübesine ateş almaya gelir.

Gözünün insanlık edip bağrıma vurduğu her oku kaşının yayının gamı bir bir arkamdan çıkardı.

Ey içi melek gibi olan, yüzünü huriler görürse “Adem Peygamberin soyundan böyle bir insan gelmiş değildir ” derler.

Çoktandır servi boyunun hayâli gönle gelmedi; herhalde nemli gözümden ayağına su dökmek gerekiyor.

Saba yeli ayağının tozuyla şimdi gelmiş bir misafirdir ki, gönlüme o büklüm büklüm saçtan vefâkârlık kokusu getirdi.

Seni kötü şeylere zorlayan nefsin bağrından ayrılmadı ey Necâti kâfirin cehennemden ebedi olarak çıkmayacağı bir kere daha belli oldu.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi