Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TUTİYÂ İSTER İMİŞ K’OLA SANA HÂK’İ KADEM - NECATİ BEY

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Tutiyâ ister imiş k’ola sana hâk’i kadem
Garazı bu ki sata kendüyi dirhem dirhem

Haylıdan dîde-i uşşâka görinmez oldun
Hey bizüm ile perî şîvesin itme âdem

Gözlerin ırmaya hâlün gibi ruhsârundan
Ger bu hüsn ile göre hâlüni ibn-i Edhem

Mihnet ü hecrün ile çarh iki bükdükçe belüm
Sevgünün riştesi dahi beter olur muhkem

Ser-i kûyında mukîm oldun ise itler ile
Ey Necâtî eyü sen yirüni buldun epsem

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sürme senin ayağının toprağı olmak istermiş; kasdı kendisini dirhem dirhem satmak, kıymete bindirmek.

Çoktandır âşıkların gözüne görünmez oldun; bizimle peri cilvesi etme be adam!

Edhem’in oğlu, beninin bu güzelliğini görürse, gözlerini benin gibi yanağından ayırmaz.

Felek senin ayrılığının mihneti ile belimi büktükçe sevgilinin ipliği daha çok sağlam olur.

Ey Necâtî, eğer köpekleriyle beraber sevgilinin mahallesine yerleşebildiysen, sesini kes, sen sen tam yerini buldun!

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi