Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DİDÜN EY DİL SANA YÂR İDE VEFÂ HANDÂN OL - NECATİ BEY

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Didün ey dil sana yâr ide vefâ handân ol
Âh idüp derd-i derûn ile didi andan ol

Bana cânân işiği Kâ’be sana ey sofi
Tek yüzün görmeyelüm var Mısıra sultân ol

Didüm işigüne yüzüm süreyim güldi didi
İşte bak Kâ’be gerek hâcî gerek kurbân ol

Ey vefâsuz güzel efgân ile geçdi günümüz
Bir gice külbe-i ahzânumuza mihmân ol

Hasret ü derd ile ey dil beni vîrân itdün
Göreyin hasret ü derd ile seni vîrân ol

Düşman oldun ise halk ile kayırmaz bârî
İşiği itleri ile yüri var yârân ol

Ko Necâtî gâm-ı cânân ile cânun çıksun
Sana kim didi ki var her güzele hayrân ol


GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey gönül, sevgili sana vefâ gösterir gülümse, dedim; içindeki derdle bir âh edip “bu derdim de ondandır “ dedi.

Sevgilinin eşiği benim, Kâbe de senin ey sofu; istersen var Mısır ’a sultan ol, yeter ki yüzünü görmeyelim!

Dedim ki “Eşiğe yüzümü süreyim “, güldü; ”Bak, işte Kâbe, istersen hacı, istersen kurban ol “ dedi.

Ey vefâsız güzel, günümüz figanlar ile geçti; ne olur, bir gececik hüzünlerle dolu kulübemize konuk ol!

Ey gönül, hasret ve derd ile beni viran ettin; göreyim sen de hasret ve derd ile viran ol.

Halk ile düşman oldunsa zararı yok, bârî yürü var da kapısının itleri ile ahbâb ol.

Ey Necâtî, sevgilinin gamı ile canın çıkarsa yeridir, sana var her güzele hayran ol diye kim dedi!

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi