Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HAKKÂ BUDUR Kİ SAHN-I CİHÂN KEM KONAK DEĞÜL - NECATİ BEY

GAZEL

Mefûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Hakkâ budur ki sahn-ı cihân kem konak değül
İllâ ki ömr kâfilesi oturarak değül

Dildâra senden olur ise bu’d-i maşrıkayn
Sa’y it gönül ki âşıka Bağdad ırak değül

Eşcâr eğerçi her varakı bir kitâbdur
İdrâki olmayana cihân bir varak değül

Kullâb gibi kendüye çekmek durur işi
Mestâne gamzeler gibi zülfün atak değül

Bir dem mi vardır ey gözi sermest ü ceng-cûy
K’ol gamzeler bizüm ile kılıç bıçak değül

Yârun ayağı tozuna sürmiş yüzin meğer
Ayun yüzinde görüni duran behak değül

Dünyâ ulûmı deftere sığmaz eğerçi kim
Işkun kitâbına göre ol bir sebak değül

Gün yüzünün altında bir alçakdurur kamer
Filcümle Kâ’be benzedi dirsen ırak değül

Eyler Necâtî cennet-i dergâhun ârzû
Dünyâda gerçi kim bu havâ olacak değül

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Doğrusu budur ki yeryüzü öyle azımsanacak konak değildir, fakat ömür kafilesi eylenip kalmıyor.

Ey gönül, sevgiliyle senin arada doğu ve batı arası kadar mesafe olsa da sen yine gayret et, âşıka Bağdad ırak değildir.

Gerçi ağaçların her yaprağı bir kitaptır, fakat anlayışı olmayana dünya bir sayfa bile değildir.

İşi gücü çengel gibi kendine çekmektir, zülfün sarhoş gamzelerin gibi atak değildir.

Ey sarhoş gözü kavga koparmak için fırsat arayan; o gamzelerin bizimle kılıç-bıçak olmadığı bir dem mi vardır?

Her halde sevgilinin ayağının tozuna yüzünü sürmüş olmalıdır, ayın yüzünde görünüp duran abraşlık değildir.

Gerçi dünyanın ilimleri deftere kitaba sığmayacak kadar çoktur, fakat aşkın kitabının yanında bir derslik bile değildir.

Senin gün yüzünün katında, yüzüne kıyasla kamer çok alçaktır; kısacası, Kâbe benzer dersen o kadar ırak bir ihtimâl değildir.

Gerçi dünyada bu olacak heves değildir ama ey sevgili, Necâtî yine de senin cennete benzeyen kapı önünü arzu ediyor.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi