Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GAMZEN OKINI GÂH DİLE GÂH CÂNA AT - NECATİ BEY

GAZEL

Mefûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün

Gamzen okını gâh dile gâh câna at
Ey kaşları kemân iki başdan nişâne at

Sandûkasında sînemün olsun nişâne dil
Öğret elüni gel berü ta’limhâne at

Benzetdilerse çihre-i dildâra ey güneş
Şevk ile germ olup külehün âsumâna at

Meyl it gözüm yaşına eyâ serv-i hoş-hırâm
Dirler ki eyle iylüği âb-ı revâna at

Utdun cemî’ varumı yârâ harif isen
Bu def’a kâ’beteyn-i gamı nakd-i câna at

Çün serv dost nâz ile gülşende salına
Ey bâğbân çınârun elin al yabana at

Gamdan halâs ister isen gel Necâtîyâ
Dil cur’asını câm-ı mey-i ergavâna at

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gamzenin okunu gâh gönüle gâh cana at; ey keman kaşlı ikitarafa nişan at.

Bağrımın sandukasında gönlüm nişân olsun; işte tâlimhâne, at ey sevgili, gel elini alıştır!

Ey güneş, seni, eğer sevgilimin çehresine benzettilerse; sevincinden coşup külâhını göğe at.

Gözümün yaşıyla ilgilen ey sevgili; “iyilik et de suya at” derler.

Bütün varlığımı ütdün ey sevgili; eğer kumar arkadaşı isen ’ bu kez gam zarını cam sermâyesi için at.

Bak sevgili servi gibi çiçek bahçesinde naz ile salınıyor; ey bahçıvan, çınarı elinden tutup dışarı at, o orada yakışmaz artık.

Ey Necâtî, gamdan kurtulmak istiyorsan gönül yudumunu erguvan renkli şarabın kadehine at.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ