Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ATEŞ-İ GAMDA KEBAB OLDU - MİHRİ HATUN 

Ateş-i gamda kebâb oldı ciger döne döne
Göklere çıkdı duhânumla şerer döne döne

Cân firâkuñla fetîl oldı göñül hânesine
Ten hayâlüñle fenâr oldı yanar döne döne

Hâk-i pâyuña yüzin sürmek içün şems ü kamer
Ser-i kûyuña gelür şâm u seher döne döne

Kaşuña beñzemek içün senüñ ey Zühre-cebîn
Kendüzin tutdı hilâl itdi kamer döne döne

Cân cân-bâzını gör la˘lüñe irişmek içün
Rîsmân-ı ser-i zülfüñden iner döne döne

Düşeli şevki hayâl-i lebinüñ Mihrî dile
Âteş-i gamda kebâb oldı ciger döne döne

Günümüz Türkçesi

1. Gam ateşinde ciğerim döne döne kebap oldu. Dumanımla kıvılcımlar döne döne göklere çıktı.

2. Can, ayrılığınla gönül hanesine fitil oldu, ten ise hayalinle fener oldu döne döne yanar.

3. Güneş ve ay ayağının toprağına yüz sürmek için sabah akşam döne döne sokağının başına gelirler.

4. Ey Zühre alınlı sevgili! Ay senin kaşına benzemek için kendini döne döne hilal şekline soktu.

5. Can canbazı, dudağına erişmek için zülf telinin ucuna döne döne iner

6. Ey Mihrî, (sevgilinin) dudağının hayalinin arzusu gönlümüze düştüğünden beri ciğerimiz gam ateşinde döne döne kebap oldu.

kaynak:LÜTFİ ALICI  http://devdergisi.com/Makaleler/1280946504_1.pdf

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ VE ŞİİRLERİ

MİHRİ HATUN ŞİİRLERİ

MİHRÎ HATUN HAYATI ve ESERLERİ

MİHRİ HATUN - BEN UMARDIM Kİ SENİ...

SON EKLENENLER

Üye Girişi