Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİLMEM BU IZDIRÂB NEDENDİR NEDEN NEDEN  - ESRAR DEDE

GAZEL

Bilmem bu ızdırâb nedendir neden neden
Gönlüm neden harâb nedendir neden neden

Aşk etti gitti şîşe-i ümmîdimi şikest
Çeşmimde kanlı âb nedendir neden neden

Ol yâre kalmışiken umîdim ne hâldir
Andan da bu cevâp nedendir neden neden

Matlûb zib-i hüsn ise sedd etme kâkülün
Hurşîd içün hicâb nedndir neden neden

Kat'-ı alâka mı ya tegâfül mü kasdın
Hem işve hem itâb nedendir neden neden

La'l-ı lebin karışmadı çünkim piyâleye
Bu neş'e bu şarâb nedendir neden neden

Kâtil nigâhın açmadı çün şerha sîneme
Bu zahm-ı zehr-i nâb nedendir neden neden

Erbâb-ı aşka bunca garaz böyle tavr-ı şûh
Ver ey felek cevâp nedendir neden neden

Esrâr ile tükenmedi gitti husûmetin
Ey çarh bu azâb nedendir neden neden

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönlüm neden harap? Bu acı, bu sıkıntı bilmem ki nereden kaynaklanmaktadır?

Aşk ümit şişemi kırdı: gözümdeki bu kanlı su bilmem ki nedendir?

Bütün ümidim o yârin cevabına kalmışken bu ne hâl, ondan böylesi bir cevap nedendir, neden?

Amaç güzelliğine güzellik katmaksa kâkülünü perde yapma: güneş için utanmak da ne oluyor, söyler misin?

Amaç tüm ilişkiyi kesmek mi yoksa aldırmazlık gösterip nazlanmak mı? Hem naz, hem azarlama da ne demek oluyor?

Mademki kadehe dudağının kızıllığı karışmadı bu şaraptaki keyif, bu mutluluk niçin?

Eğer göğsüme yaraları, öldüren bakışın açmadıysa bu katıksız zehir yarası nedendir?

Ey felek, âşıklara bu kadar garaz, böyle şuh tavırlar niçin? Gel cevap ver.

Esrâr ile düşmanlığın tükenmedi gitti. Ey felek bu azabın sebebi nedir?

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ESRAR DEDE ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi