Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NE SÜLEYMÂN NE SELÎM’İN KULUYUZ - ESRAR DEDE

GAZEL

Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün

Ne Süleymân ne Selîm’in kuluyuz
Hazret-i Rabb-i Rahîmin kuluyuz

Hurev-i âleme yok minnetimiz
Öyle bir şâh-ı kerîmin kuluyuz

Arîf-i ehl-i fenâ çâkeriyiz
Sâlik-i merd-i adîmin kuluyuz

Bendelik eyler isen kendinedir
Sanma biz hûr u naîmin kuluyuz

Gevher-i kâbiliyyet âşıkıyız
Anlama kim zer ü sîmin kuluyuz

Câhil-i münkire dersen har u hûk
Ârif-i sırr-ı alîmin kuluyuz

Pâdişâhâne edâyız Esrâr
Ya’ni Hünkâr-ı azîmin kuluyuz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Biz ne Süleyman’ın ne de Selim’in kuluyuz ancak Rahman olan Hazret-i Allah’ın kuluyuz.

Biz öylesine cömert bir padişahın kuluyuz ki bu yüzden dünya sultanlarına minnetimiz yoktur.

Dünyadan elini eteğini çekmiş arif kişilerin kulu, yokluk isteyenlerin yolundan gidenlerin kölesiyiz.

Birine kul olacaksan kendine kul ol, bizi cennet hurilerinin ve nimetlerinin kulu zannetme

Sen bizi altın ve gümüşün kulu, kölesi sanma, biz sadece yetenek cevherinin tutkunuyuz.

İnkârcı cahile eşek ya da domuz denirse biz de bütün ilâhi sırlara vâkıf olan ârifin kuluyuz

Ey Esrâr, bizim sultanlara mahsus bir tavrımız var: yani ulu Hünkâr’ın kuluyuz.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ESRAR DEDE ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi