Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DİL ÇÂKER-İ ŞÂH-I MEVLEVÎDİR - ESRAR DEDE

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’ilün Fe’ûlün

Dil çâker-i şâh-ı mevlevîdir
Üftâde-i râh-ı mevlevîdir

Dervîş ki şâh-ı âlem olsa
Muhtâc-ı nigâh-ı mevlevîdir

Her subh felekde mihr-i cevvâl
Yek şu’le-i âh-ı mevlevîdir

Ruhsârı o nev-resîde mihrin
Bedr olmada mâh-ı mevlevîdir

Bu izzet ü bu şerâfet-i dos
Şâyeste-i câh-ı mevlevîdir

Ne çağrışır on sekiz bin âlem
Hep tâle bekâah-ı mevlevîdir

Tennûre açıp semâ eder çarh
Ser-geşte-i râh-ı mevlevîdir

Dervîşidir âsumân o şemsin
Me’mûn-ı penâh-ı mevlevîdir

Esrârı şâhâne ettiren nâz
Başında külâh-ı mevlevîdir

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül Mevleviler sultanının kulu kölesi, onların yolunun zavallı yolcusudur.

Derviş, bütün dünyanın sultanı da olsa Mevlevi bakışına, ilgisine muhtaçtır.

Her sabah gökyüzünde hareket eden güneş Mevlevi âhının sadece küçük bir parıltısıdır.

O yeni yetişen güneş yüzlü Mevlevi ayının yanağı bedr olmadadır.

Bu saygınlık, bu yücelik ve ululuk Mevlevilerin makamına layıktır

Bu on sekiz bin âlemin niçin çığrıştığını sanıyorsun? Hep Mevlevilerin ebediliği içindir bu.

Gök kubbeleri, Mevlevilerin yolunda kendilerinden geçtikleri için tennure açıp sema ediyorlar (Tennûre: Mevlevi dervişlerinin sema sırasında giydikleri geniş eteklik)

Mevlevilerin güvenli sığınağı olan gökyüzü o güneşin dervişidir

Esrâr Dede’yi sultanlara yakışır nâza ulaştıran başındaki Mevlevi külahıdır. Ne Süleymân ne Selîm’in kuluyuz.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ESRAR DEDE ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi