Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HER DEM Kİ MECLİSE O BÜT-İ BÎ-BEDEL GELİR - ESRAR DEDE

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Her dem ki meclise o büt-i bî-bedel gelir
Ol dem şarâb-ı telh bize pek güzel gelir

Bî-kaydlık da kayddır ehl-i tekellüfe
Terk-i emel o bahsde ayn-ı emel gelir

Bir derd-nâk söz var ise söyle zâhidâ
Efsâne açma revnak-ı bezme kesel gelir

Cism-i nizâr cândan usandırdı hod beni
Ya Rab o gün olur mı peyk-i ecel gelir

Cism-i harâb kâbil-i süknâ-yı gam değil
Bilmem ne dem bu köhne binaya halel gelir

Hüsn elde iken eyle cefâ bî-nevâlara
Kâfir seninle söyleşecek bir mahall gelir

Takrîre muktedir değilim derd-i sinemi
Hûn-ı derûnum ağzıma nokta bedel gelir

Besdir melâmetim bana sâkî şarâb ver
Kayd etme neyse başıma hükm-i ezel gelir

Esrâr bezm-i meyde düşüp mest-i bî-şuûr
Geh âh u nâle geh lebime bir gazel gelir


GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Her ne zaman meclise o eşsiz gelirse o an acı şarap bize pek güzel gelir.

Gösteriş sahiplerine kayıtsız olmak da ayrı bir sıkıntıdır. Bu konuda istek ve arzuları terk etmek dileğin kendisi gibi gelir.

Ey zâhit eğer dokunaklı bir sözün varsa söyle, efsane açıp meclisimizin güzelliğinin tadını tuzunu kaçırma.

Zayıf vücudum beni de candan usandırdı. Tanrım acaba ecel habercisinin geldiği günü görecek miyim?

Harap vücudum gamın oturmasına elverişli değil. Bu köhne binaya bilmem ki ne zaman yıkılıp gidecek?

Güzellik elde iken bu zavallılara zulmetmeye devam et. Ey kâfir, seninle konuşulacak, görüşülecek bir yer olacak elbet.

Derdimi anlatmaya gücüm yetmez. İçimdeki kan noktaya benzeyen ağzıma gelir kalır.

Ey içki sunucu, rezilliğin bana yeter. Sen şarap ver, gerisini de düşünme. Ezelde ne takdir edilmişe başıma o gelir.

Esrâr içki meclisinde kendini bilmez sarhoş olarak düşüp kalmış. Dudağında bazen ağlayıp inleme, bazen da bir gazel dökülür.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ESRAR DEDE ŞİİRLERİ

ESRAR DEDE HAYATI VE ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi