Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YAPMAK DA YAPILMAK DA MEYHÂNEDE KALMIŞTIR - ESRAR DEDE

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Yapmak da yapılmak da meyhânede kalmıştır
Âsâr-ı imâret hep virânede kalmıştır

Girdâb-ı şuur içre ser-geştedir âkiller
Âzâdeliğin zevki dîvânede kalmıştır

Sûfî arayıp gezme bîhûde mesâcidde
Feyzin eseri şimdi hum-hânede kalmıştır

Ol çeşm hamûş olmuş hem-sâye-i küfr-i zülf
Îsâ bu gece gûyâ büthânede kalmıştır

Da’vâsını terk etsin bülbülde fedâ yoktur
Bir nükteciği aşkın pervânede kalmıştır

Derd-i dilim arzettim güldü dedi ol kâfir
Nolmuş yine Esrâra efsânede kalmıştır

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yapmak da meyhanede kalmıştır, yapılma da artık bayındır eserler hep yıkık dökük yerlerde kalmıştır.

Akıllı kişiler şuur girdabına düşmüşler, başları dönüp durmada; özgürlük zevki ancak delide kaldı.

Ey sofu, mescitte boş yere dolanıp durma, şimdi feyiz eseri ancak meyhanede bulunabilir.

Zülfün kara gölgesiyle birlikte o göz susmuş. Sanki İsa peygamber bu gece putlar evinde kalmış.

Bülbül canını feda etmeyi göze almaz, davasından vazgeçmezsin. Aşkın pek küçük bir eseri, ancak kendini yakmaktan çekinmeyen pervanede kalmıştır.

Gönlümün derdini söyleyince o kâfir gülüp şöyle dedi: Esrâr’a gene neler olmuş da masallar anlatıyor.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ESRAR DEDE ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi