Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EY ALEMDAR-I RESUL EY YAR-I FAHRUL-MERSELİN - BAHTİ(I.AHMED) 

Gazel

Ey ‘alemdâr-ı Resûl ey yâr-ı fahrü'l-mürselîn
Zât-ı pâkin Rûm'a rahmet kıldı Rabbü'l-‘âlemîn

Hâk-i Rûm'a tohm-ı İslâm'ı sen ekdin evvelâ
Meyvedâr olsa n'ola zâhir-i eşcâr-ı dîn

Feyz alırsın nükhet-i enfâs-ı Ahmed'den müdâm
Bu türâb-ı türbene reşk etse lâyık müşg-i Çîn

Tâ ezelden Âl-i Osmân'ın çün oldun yâveri
Bana dahi yâver ol ey fahr-i ashâb-ı güzîn

Eyle himmet Bahtî'ye dergâhına geldi senin
Eyle himmet ser-be-ser feth eyleye a'dâ ilin

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYAT ŞİİRLERİ

BAHTİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi