Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GEL KEMÂL-İ MA'RİFET ÖĞREN DİLERSEN İZZ Ü BAHT - - BAHTİ(I.AHMED) 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Gel kemâl-i ma'rifet öğren dilersen izz ü baht
Mu'teber olur ne denlü meyve-dâr olsa dıraht

Kim ki tahsîl itmedi dünyâda ilm ü ma'rifet
Şol hünersiz esbe benzer kim urulmaz zeyn ü raht

Âlim ol kim âlemün ahvâli mâ'lumun ola
Olmayınca kuvvet-i bâzû çekilmez kavs-i saht

Pâdişâh oldur kim tâcın ilm ile tahtın kemâl
Şeh degüldür itmeyen ilm ü kemâli tâc u taht

Tâc u tahta lâyık a'mâl ola kârın her zaman
Bahtîya çün kim nasîb oldu sana bu izz ü baht

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Eğer ve kıymet ve baht sahibi olmak istersen, gel ilim irfan öğren. Bir ağaç, ne kadar meyve yüklü olursa, değeri o kadar artar.

Dünyada kim ilim irfan tahsil etmediyse, o hünersiz bir ata benzer ki, ona eğer vurulmaz.

Âlim ona derler ki, dünyânın hâlini bile (Dünyânın hâlini bilmek koldaki kuvvet demektir.) (Kolda kuvvet olmayınca o atacak katı yay çekilir mi?

Pâdişâh ona derler ki tâcı ilim, tahtı olgunluk olsun. İlim ve olgunluğu tac ve taht etmeyen, padişah değildir.

Ey Bahtî, mademki bahtın sana bu saltanatı nasib etti, öyleyse her işin bu tac ve tahta (ilim ve irfâna) uygun olsun.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYAT ŞİİRLERİ

BAHTİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi