Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BÛY İRSE CÂN MEŞÂMINA FASL-I BAHÂRDAN - BAHTİ(I.AHMED) 

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Bûy irse cân meşâmına fasl-ı bahârdan
Mürgân sadâsı gelse yine müng-zârdan

Bulsa nevâda gül gibi bu besteler zuhûr
Kim tâze nakş ü savt işidilse hezârdan

Nevrûz irişse yâd edüp ol eski demleri
Her kimse alsa dâdını bu rüzgârdan

Gülşende bülbülân giceyi gündüze katup
Başlasalar terennüme her şeb nehârdan

Bahtî erişse hâsılı eyyâm-ı nevbahâr
Ayrılmasak çemende leb-i cûybârdan

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bahar mevsimidir, canımızın burnuna yine kokular gelse, bülbüller ötmeye başlasa. . .

Gül için besteler bağlansa, bülbülden yeni sesler, yeni besteler duyulsa. . .

Nevrûz gelse, o eski günleri hatırlayarak, herkes bahar mevsimin tadını çıkarsa. . .

Bülbüller, tâ akşamdan başlayıp geceyi gündüze katarak, ötüp dursalar. . .

Ey Bahtî sözün kısası, ilkbahar günleri gelse de bahçelerde ırmakların kenarından ayrılmasak. . .

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYAT ŞİİRLERİ

BAHTİ ŞİİRLERİ