Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YENİLENDİ BU KÖHNE ÂLEM ERİNCE HEMÂN NEVRÛZ - BAHTİ(I.AHMED) 

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Yenilendi bu köhne âlem erince hemân Nevrûz
Cihâna makdemiyle bahş edüpdür taze cân Nevrûz

Nola hep bûstân-ı âlem ezhâr ile pür olsa
Getürdi bâğa çok dürlü şükûfe armağân Nevrûz

Gülün vasfında bir tâze murabba bağlamış bülbül
Makâmın kılmış üstâdâne ey gonçe-dehân Nevrûz

Meded ref ' eyle gitsün gün yüzünden ey perî zülfün
Ki ebr olmaz hevâ yüzünde olsa bî-gümân Nevrûz

Kudûmiyle güzellenmiş durur âlem yeni başdan
Kılupdur Bahtiyâ bu pîrezen dehrî cevân Nevrûz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Nevrûz'un erişmesiyle şu köhne dünyâ yenilendi. Gelişiyle cihâna yeniden can bağışladı.

Dünyâ bahçeleri hep çiçeklerle dolsa, bunda şaşacak ne var? Nevrûz, bahçelere türlü türlü çiçekler armağan etti.

Bülbül, gülü anlatmak için yeni bir beste yapmış. Gül goncası ağızlı Nevrûz da üstâdâne bir şekilde onun makamını düzenlemiş.

Ey perî, ne olur yüzündeki zülüfleri kaldır. Çünkü Nevrûz zamanı havada bulut olmaz.

Ey Bahtî! Nevrûz'un gelişiyle âlem yeniden güzelleşti. O kocakarıya benzeyen dünyâ, şimdi bir genç kız oldu.

 

BÜYÜK TÜRK KLASİKLERİ, Gazeller ve Diliçi Çevirileri, SAÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYAT ŞİİRLERİ

BAHTİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi