Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AHMET PAŞA - KARAR Ü SABRUM ALAN ZÜLF...İlgili resim

GAZEL
Karâr ü sabrum alan zülf-i bîkarârundur
Harâb eden beni şol çeşm-i pürhumârundur

Cihan şikârına şehbâz-i zülfüni. salagör
Kebûter-i dil ü can hep sentin şikârundur

Aceb mi bâğ kenârında dursa lâle hacil
Ki lâlezâr-i cemâlünde hâr ü zârundur

Nazar fakire kıl ey pâdişâh-i hüsn ü cemal
Ki devlet-i ezelî hüsn-i i’tibârundur

Dem-i bahârın ile dû cihânı hurrem eden
Nesîm-i gâliye- zülf-i müşg-bârundur

Mürûr-i vâ’de-i yâra inanma sen Ahmed
Gama inan inanursan ki eski yârundur

Vezni: Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün (Fa’lün)

İLGİLİ İÇERİK:

AHMET PAŞA - KARAR Ü SABRUM ALAN ZÜLF-İ BİKARARUNDUR İNCELEMESİ

AHMET PAŞA

AHMET PAŞA- KIT'ALAR

AHMET PAŞA - BENÜM BU GÖNLÜMÜ GÖR..

AHMET PAŞA - HATIRIM ŞAD OLDUĞIN..

AHMET PAŞA- DİL BAĞLAMAM ŞOL AHU..

AHMET PAŞA - KİM VEFA CAMIN UMARSA..

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi