Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AHMET PAŞA - HER KİMİN Kİ HEM DEMİ...

GAZELİlgili resim

Her kimin kim hem-demi gül yüzlü bir cânân olur 

Hanesi Cennet gibi dâim bahâristân olur 

 

Hâr-ı müjgânımda fi'lhâl açılır nesrîn-i eşk 

Bâğ-ı çeşmimden çün ol gül yaprağı pinhân olur

 

Baş koyar benzer sabâ ol gülizârın zülfüne 

Ki ayağı bastığı yer sümbül ü reyhan olur 

 

Ey şerâb-ı nâb içip azm-i hârâbat eyleyen 

Her kime uğrarsan anın hanesi vîrân olur 

 

Âşık u ma'şûka benzer âsmân ile zemîn 

Kim biri ağladığınca birisi handan olur 

 

Tîr-i gamzen andığıyçün Ahmed-i dil-hasteye 

Müddeînin sözleri her biri bir peykân olur

 

Ahmet Paşa

SON EKLENENLER

Üye Girişi