Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AHMET PAŞA - KİM VEFA CAMIN UMARSA..

Gazel

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1.Kim vefâ câmın umarsa ṣoḥbet-i nâ-merdden
Yüregi mey gibi ḫûn olur oñulmaz derdden

2.Jeng olur âb-ı meyinden tenleriñ âyînesi
Derd olmaz ḫâtır-ı uşşâḳa iren gerdden

3.Sîm u zer nefʿ eylemez maʿşuḳ-ı ḫayr olsa diriġ
Kim ne göz yaşından ıṣṣı var ne rûy-ı zerdden

4.Dîvdür maʿnide anıñ zinhâr mekrinden saḳın
Ger perî peyker olursa tâze berg-i verdden

5.Râh-ı Aḥmed’de olur merdâneliḳ nâmı ḥarâm
Aña kim merdümlük umar ḫayrla nâ-merdden

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi54_pdf/1dil_edebiyat/onturk_tolga.pdf

 

İLGİLİ İÇERİK:

AHMET PAŞA - KARAR Ü SABRUM ALAN ZÜLF-İ BİKARARUNDUR İNCELEMESİ

AHMET PAŞA

AHMET PAŞA- KIT'ALAR

AHMET PAŞA - BENÜM BU GÖNLÜMÜ GÖR..

AHMET PAŞA - HATIRIM ŞAD OLDUĞIN..

AHMET PAŞA- DİL BAĞLAMAM ŞOL AHU..