Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MUTTASIL FEYZÎ BEĞ’ÜN MEDDÂHI OLSAK VEÇHİ VARBAĞDATLI RUHİ

GAZEL

Muttasıl Feyzî Beğ’ün meddâhı olsak veçhi var
Fahrimuz kâmilleri medh eylemekdür şâirüz

İltifâtı gayrılar gibi degül nazm ehline
Lutfı dâ’imdür biz ol sâhib-suhandan şâkirüz

Mir’ât-ı rûy-ı yâre ki biz nâzır olmışuz
Kesb-i hakikat etmeğe bir vech bulmuşuz

Bezm-i safâda bizden alur neş’e ehl-i zevk
Peymâneyüz ki bâde-i vahdetlerle dolmuşuz

Bir gonceyüz ki sohbetümüz rûz târeler
Nâdân eline düşmek ile gerçi solmusuz

Def’ât ile süpürmeğe meyhâne sadrını
Mestâne rîş-i zâhid-i şeyyâdı bulmışuz

Meyhâneden geçilmeğe yok çâre Rûhîyâ
Hakkaa ki her bulmış isek anda bulmışuz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sürekli Feyzî Bey’i övsek şaşılmaz; övüncümüz olgun kişileri övmektir, şâiriz.

Onun şâirlere iltifâtı başkalarınınki gibi değil, lütfu süreklidir bizi o söz sâhibinden memnunuz.

Biz sevgilinin yüzünün aynasına bakmışız. Böylece gerçeği görmeye yol bulmuşuz.

Zevk sâhipleri eğlence toplantısına neşeyi bizden alırlar. Birlik şarabıyla dolu bir kadehimiz var.

Biz câhillerin eline düşmekle gerçi solmuşsak da konuşmamızla ruhları tazeleyen bir goncayız.

Meyhânenin başköşesini süpürmeye birçok kez sarhoşlukla iki yüzlü ham sofunun saka elimiz geçirmişiz

Rûhî meyhâneden vazgeçmemize çâre yok. Doğrusu biz ne bulmuşsak orada buluşuruz.

 

BÜYÜK TÜRK KLASİKLERİ, Gazeller ve Diliçi Çevirileri, SAÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

BAĞDATLI RUHİ ve ŞİİRLERİ

BAĞDATLI RUHİ HAYATI ve ESERLERİ

BAĞDATLI RÛHİ HAYATI

BAĞDATLI RUHİ-TERKİBEND AÇIKLAMALI

BAĞDATLI RÛHÎ -TERKİB-İ BEND TAM METİN

SON EKLENENLER

Üye Girişi