Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DÜŞMENE BAŞ EĞDÜRÜR ŞEMŞİR-İ EFŞANUMUZ - BAĞDATLI RUHİ

GAZEL

Düşmene baş egdürür şemşîr-i hûn-efşânumuz
Himmet eylerse eger serdâr-ı âlî-şânumuz

Tîrümüzden baş halâs etmez adû-yı hîle-sâz
Bir kemâdaruz ki zehr-âlûdur peykânumuz

Rezmgehde görinür a’dâ-yı rûbâha peleng
Câbecâ dâğ-ı sivehlerle tenn uryânumuz

Olmaz ceng etmeden nâlî sipâhî kısmıyuz
Yoğrulupdur kan ile rûz-ı ezelden nânumuz

Biz o pîr-i ceng ü rezmüz kim hizebr âhû-misâl
Göbeğin salar kaçar gûş eylerse efğânumuz

Tek hemân serdârumuz devletle olmuş müstedâm
Kaailüz biz verelüm yolında baş u cânumuz

Ol Süleymân-ı zamânum sâyesinde Rûhiyâ
Hoş geçer dâ’im safâ vü zevk ile devrânumuz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Eğer şânı yüce başbuğumuz himmet ederse bizim kanlar saçan kılıcımız düşmana baş eğdirir.

Biz okunun ucundaki demir zehire bulanmış öyle yay kullananlarız ki okumuzdan hileci düşman başını kurtaramaz.

Bazı yerleri kara yaralarla kaplı çıplak tenimiz savaş sırasında tilki düşmana kaplan görünür.

Bizim hamurumuz başlangıçta kan ile yoğrulduğu için sipâhî cenk etmeden duramayız.

Biz cenk ve savaşın pîri olan öyle biriyiz ki her ne zaman nara atsak arslan ceylan gibi göbeğini salar.

Yeter ki sultanımız devlet ve ikbâlle sürekli bizim başımızda olsun biz onun yolunda baş ve can vermeğe and içtik.

Ey Rûhî, o zamanının Süleymân’ı sâyesinde bizim vaktimiz dâimâ safâ ve zevkle hoş geçmektedir.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

BAĞDATLI RUHİ ve ŞİİRLERİ

BAĞDATLI RUHİ HAYATI ve ESERLERİ

BAĞDATLI RÛHİ HAYATI

BAĞDATLI RUHİ-TERKİBEND AÇIKLAMALI

BAĞDATLI RÛHÎ -TERKİB-İ BEND TAM METİN

SON EKLENENLER

Üye Girişi