Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAKİ- DÜŞSE ZÜLFİNDEN ARAK...

GAZEL
Düşse zülfinden arak ruhsâr- cânân üstine
Gûyiyâ şebnem düşer gülberg-i handân üstine

Bulmaz ol ruhsâr ile ol kadd-i zîbâ hâletin
Bağlasan bir deste gül serv-i hırâmân üstine

Kâküli sanman görinen tâir-i devlet Hümâ
Sâye salmışdur o şâhenşâh-ı hûbân üstine

Niçün ol hurşîd-i âlemtâba öykindün diyü
Mâh-ı nev hançer çeker mihr-i dirahşân üstine

Zîr-i zülfünde görenler hattunı ebr-i bahâr
Sâye salmış sandılar sahn-ı gülistân üstine

Gam degül gelse dile Bâkî peyâpey derd ü gam
Eksük olmaz tekyedür mihmân mihmân üstine