Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAKİ - ELEMİN KAYSA KIYAS İTME DİL-İ MAHZUNUN

GAZEL
Elemin Kaysa kıyâs itme dil-i mahzûnun
Aklı yoğ idi ne derdi var idi Mecnûn'un

Ey ser-efrâz geçen kimse ne gaddar idügin
Boşuna tokunacak anlayasın gerdûnun

Zîr-i hâk olsa gerek menzilün âhır n'idelüm
Mâline mâlik imişsin tutalum Kârun'un

Mey-i râhat dileyü çekme gam-ı devrânı
Câm-ı gül-reng yiter sana dil-i pür-hûnun

Yâre arz eyleyemez çehre-i zerdin Bâkî
Virdügi rengi görün ana mey-i gül-gûnun

 

İLGİLİ İÇERİK

BAKİ - CAMEHAB OL AFETİ ALDUKÇA TENHA KOYNINA

BAKİ - SALDIN BENİ (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

BÂKİ'NİN HAYATI

BAKİ HAYATI ve ESERLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi