Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

NEDİM - NAZ OLUR DEM-BESTE ÇEŞM-İ NİM...

GAZEL

Nâz olur dem-beste çeşm-i nîm-hâbından senin
Şerm eder reng-i tebessüm la‘l-i nâbından senin

Açılır elbet nesîm-i nev-bahâr essin hele
Bend-i dil muhkem değil bend-i nikâbından senin

Zâhidâ ma‘zûr tut cildinde sıklet var biraz
Gılzetin fehm olunur hacm-i kitâbından senin

 Bezme bir dahı dönüp gelmek değildi niyyetin
Gitdiğin vakt anladım ömrüm şitâbından senin

Zülf-i pür-çîninle hem-dûş oldu cânâ kad çeküp
Sünbül-i hâb-ı tegâfül câme-hâbından senin

Çeh değil sîb-i zenahdânında yer kalmış Nedîm
Zahm-i engüşt-i nigâh-ı intihâbından senin

Vezni: Fâilatün Fâilatün Fâilatün Fâilatün

 

İLGİLİ İÇERİK

NEDİM-NAZ OLUR DEM-BEST ÇEŞM-İ NİM-HABINDAN SENİN İNCELEMESİ...

NEDÎM'İN HAYATI

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

NEDİM – MEST-İ NAZIM KİM BÜYÜTTÜ BÖYLE...

NEDÎM - BAK SİTANBULUN ŞU SAD-ABAD-I NEV-BÜNYANINA

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi