Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NEDİM – MEST-İ NAZIM KİM BÜYÜTTÜ BÖYLE Bİ-PERVA SENİ

GAZEL
Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni
Kim yetiştirdi bu gûnâ servden bâlâ seni


Bûydan hoş rengden pâkizedir nâzik tenin
Beslemiş koynunda gûya kim gül-i ra’nâ seni


Güllü dîbâ giydin amma korkarım âzâr eder
Nazenînim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni


Bir elinde gül bir elde câm geldin sâkiyâ
Hangisin alsam gülü yûhut ki câmı yâ seni


Sandım olmuş ceste bir fevvâre-i âb-ı hayât
Böyle gösterdi bana ol kadd-i müstesnâ seni


Sâf iken âyîne-i endâmdan sînem dirîğ
Almadım bir kerrecik âgûşa ser-tâ-pâ seni


Ben dedikçe böyle kim kıldı Nedîm’i nâtüvân
Gösterir engüşt ile meclisteki mînâ seni


Vezni: Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

İLGİLİ İÇERİK

NEDİM –MEST-İ NAZIM KİM BÜYÜTTÜ BÖYLE Bİ-PERVA SENİ İNCELEMESİ...

NEDÎM'İN HAYATI

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

NEDİM –SEVDİĞİM CANIM YOLUNDA HAK İLE YEKSAN OLDUĞUM

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi