Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NEDİM –GÜLZARA SALIN MEVSİMİDİR GEŞT Ü GÜZARIN

ŞARKI
Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın
Ver hükmünü ey serv-i revan köhne bahârın
Dök zülfünü semmûr giyinsün ko izârın
Ver hükmünü ey serv-i revan köhne bahârın

Bülbüllerin ister seni ey gonce-dehen gel
Gül gittiğini anmayalım gülşene sen gel
Pâ-mâl-i şitâ olmadan iklîm-i çemen gel
Ver hükmünü ey serv-i revan köhne bahârın

Vezni: Mefulü Mefâîlü Mefâîlü Fâûlün

 

İLGİLİ İÇERİK

NEDİM – GÜLZARA SALIN MEVSİMİDİR GEŞT Ü GÜLZARIN İNCELEMESİ ...

SON EKLENENLER

Üye Girişi