Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ZÜLF Ü KÜLÂHI VERDİ HALEL MAĞRIB U FAS’A - NEDİM

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Zülf ü külâhı verdi halel Mağrıb u Fas’a
Çeşm-i kebûdu saldı akın mülk-i Çerkes’e

Gelmiş hat-ı siyen ruhuna âh ey gönül
Semmûr hôş yakışmış ol gül penbe atlasa

Çâk etmesin mi câme-i sebzin görünce gül
Bak şol yeşil mukaddeme ol kırmızı fese

Neyzen bezmde mutrıba hemvâre keç bakar
Bilmem miyânlarında nedir bu münâfese

Ebrûlar üstüne dökülüp kâkülü Nedim
Tasvîr-i Çîni yazmış o tâk-ı mukarnese

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Saçı ve külahı Mağrıb'i ve Fas’ı bozguna verdi. Mavi gözü Çerkes ülkesine akın saldı.

Sevgilinin yanağına kara tüyler gelmiş. Âh gönül! O gül pembe atlas üstüne samur ne kadar yakışmış.

Şu yeşil sarığa, o kırmızı fese bak! Gül bunları görünce yeşil giysisini parçalamaz mı?

Toplantıda neyzen çalgıcıya hep eğri bakar. Bilmem, aralarındaki bu çekişme nedir? (Ney çalan ney çalarken başını eğdiği için çevresine hep yan yan bakma durumundadır. Şair bu doğal halini düşmanlık biçiminde yorumlamış).

Nedim! Güzelin saçları kaşlarının üstüne dökülmüş, sanki o yuvarlak kemer üzerine Çin resimleri yapılmış gibi…

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEDİM'İN ŞİİRLERİ

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ