Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FUZULİ - BAĞA GİR BÜLBÜLE ARZ-I GÜL-İ RUHSAR EYLE

GAZEL

1) Bâğa gir bülbüle arz-ı gül-i ruhsâr eyle
    Yık gülün 'ırzını bülbül gözüne hâr eyle

Bahçeye gir, bülbüle güle benzeyen yanağını göster. Gülün şeref ve haysiyetini mahvet. Onu bülbülün gözüne diken et.

 

2) Bağ şâhidlerine zülf ile çeşmün göster
     Sünbülü derhem edüp nergisi bîmâr eyle

Bahçe güzellerine saçın ile gözünü göster. Sümbülü peri-şan, nergisi hasta et.) Bahçe yine madde dünyasıdır. Zülf sümbüle, göz nergise benzer. Hakikî sevgilinin zülfü, madde âlemindeki sümbülü perişan eder. Saçın bir vasfı da perişanlıktır. Göz ise o kadar güzeldir ki, göz güzelliğinin sembolü olan nergisi hasedinden hasta eder. Aynı zamanda gözün hasta ve mahmur olması, onun güzelliklerindendir.

 

3) Goncaya lâf-ı letâfetde ağız âçdurma
   Lâhza lâhza anı şermende-i güftâr eyle

Letâfet yani güzellik ve maddeden sıyrılmış olmak bahsinde goncaya ağız açtırma. Onu her ân söylediğin söz ile utandır. Yahut söylediği sözden dolayı mahcup olsun.

 

4) Serve âzâdlık ismiyle yaraşmaz yürümek
    Anı hem şîve-i reftâra giriftâr eyle

Serve âzâdlık, her şeyden kurtulmuş, hür olmak ismini alıp yürümek lâyık değildir. Sen yürü onu da yürüyüşündeki şîve ve edaya esir et.


5) Dâr-ı dünyânı gönül cehd kılup terk ede gör
     Hâb-ı gafletde iken özüni bîdâr eyle

Ey gönül çalış bu dünya evini terk et. Gaflet uykusundasın, kendini uyandır.

 

6) Ey ciger zahmı ağız açma hadengin görîcek
   Yetene râz-ı nihânum yeter izhâr eyle

Ey ciğerimdeki yara, onun okunu gördüğün zaman ağzını açma. Her gelene gizli sırrımı ifşa ediyorsun. Artık yeter.

 

7) Kes Fuzûlî tama'un gayrı temennâlardan
   Handa olsan taleb-i devlet-i dîdâr eyle

Ey Fuzûlî, Hak'tan gayrı arzu ve emellerden vazgeç. Nerede olursan ol Hakk'ın dîdânna kavuşmayı iste.

FUZULİ DİVAN ŞERHİ, PROF.DR. ALİ NİHAT TARLAN, KÜLTÜR BAKANLIĞI

 

İLGİLİ İÇERİK

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU

FUZULİ - BUDUR FARKI GÖNÜL MAHŞER GÜNÜNÜN RUZ-I HİCRANDAN

FUZULİ - KEREM KIL KESME SAKİ İLTİFATUN Bİ-NEVALARDAN

FUZULİ - BENDE MECNUN'DA FÜZUN AŞIKLIK İSTİDADI VAR

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - BAĞA GİR BÜLBÜLE ARZ-I GÜL-İ RUHSAR EYLE İNCELEMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi