Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FUZULİ - GÖRDÜM OL HORŞİD HÜSNÜN İHTİYARUM KALMADI

GAZEL İNCELEMESİ

1) Gördüm ol horşîd hüsnün ihtiyârum kalmadı
   Sâye tek bir yerde durmağa karârum kalmadı

O güneşin güzelliğini gördüm ve ihtiyarım, iradem elimden gitti. Bir gölge gibi hiçbir yerde duramıyorum.

 

2) Bir gün olmaz tal'atın görmek müyesser âh kim
   Zerrece ol gül yanında i’tibârum kalmadı

Onun didârım, güneş gibi doğuşunu, güzelliğini görmek bir gün bile müyesser olmadı. O güneş yanında zerre kadar itibarım, değerim kalmadı.

 

3) Pâk kıldı sûretümden za’f dehr âyînesin
Eyle mahv oldum ki bir zerre gubârum kalmadı

O kadar zayıfım ki bu zayıflık dünya aynasından benim sûretimi temizledi. Dünya aynasında artık görünmüyorum.

 

4) Gam günü hem-demlerüm gark oldular göz yaşuma
    Silmeye göz yaşumı bir gam-güsârum kalmadı

Aşk ıstırabı içinde o kadar gözyaşı döktüm ki arkadaşlarım, dostlarım benim gözümün yaşı içinde boğuldular. Gözyaşımı silecek bir dert ortağım kalmadı.

 

5) Rüzigârum hoş geçerdi âh kim devrân dönüp
    Oldu ahvâlüm harâb ol rüzigârun kalmadı

Zamanım, hayatım güzel geçerdi. Ah ki felek ters döndü, ahvâlim harap oldu, o günlerim kalmadı.

 

6) Râh-ı ışk içre mana ancak fenâ maksûd idi
Şükr kim maksûda yetdüm intizârum kalmadı

Bu anasır âlemine düştükten sonra bütün arzum, bu benlikten kurtulup yine Hakk'a, o güzel günlere dönmek idi. Allah'a şükrolsun ki maksadıma eriştim, artık bekleme devresi bitti.

7) Ey Fuzûlî il kamu ağyârum oldu yâr içlin
    Sûz-ı dilden gayrı bir dil-sûz yânım kalmadı

Ey Fuzûlî, o sevgili uğrunda herkes, her şey bana ağyar oldu. Yani aşk yolunda halk beni anlamadı, ta'n etti. Her varlık artık benim için ağyar oldu. Hiçbirini sevmiyorum. Benim için içi yanan bir tek dost kaldı, o da gönlümün yanışı.

 

FUZULİ DİVAN ŞERHİ, PROF.DR. ALİ NİHAT TARLAN, KÜLTÜR BAKANLIĞI

 

 

İLGİLİ İÇERİK

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU

FUZULİ - BUDUR FARKI GÖNÜL MAHŞER GÜNÜNÜN RUZ-I HİCRANDAN

FUZULİ - KEREM KIL KESME SAKİ İLTİFATUN Bİ-NEVALARDAN

FUZULİ - BENDE MECNUN'DA FÜZUN AŞIKLIK İSTİDADI VAR

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - GÖRDÜM OL HORŞİD HÜSNÜN İHTİYARUM KALMADI İNCELEMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi