Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FUZULİ – KÜFR-İ ZÜLFÜN SALALI RAHNELER ...

GAZEL
Küfr-i zülfün salalı rahneler îmânımıza
Kâfir ağlar bizim ahvâl-i perîşânımıza

Seni görmek müteazzir görünür böyle ki eşk
Sana baktıkça dolar dîde-i giryânımıza

Cevr-i çok eyleme kim olmaya nâgeh tükene
Az edip cevr ü cefâlar kılasın cânımıza

Eksik olmaz gamımız bunca ki bizden gam alıp
Her gelen gamlı gider şâd gelip yanımıza

Var her halka-i zencîrümüzün bir ağzı
Muttasıl vermeğe ifşâ gam-ı pinhânumuza

Gam-ı eyyâm Fuzûlî bize bîdâd etti
Gelmişiz acz ile dâd etmeğe sultânımıza

Vezin: Feilâtün (Fâilâtün) Feilâtün Feilâtün Feilün (fa’lün)

İLGİLİ İÇERİK:

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - KÜFR-Ü ZÜLFÜN SALALI RAHNELER İMANIMIZA AÇIKLAMASI

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ - BEYİTLER

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi