Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

OLSAYDI BENDEKİ GAM- FUZULİ

GAZELfuzuli ile ilgili görsel sonucu

Olsaydı bendeki gam Ferhâd-ı mübtelâda 

Bir âh ile verirdi bin Bîstûnu bâda

 

Verseydi âh-ı Mecnun feryadımın sadâsın 

Kuş mu karar ederdi başındaki yuvada

 

Ferhâd'a zevk-i suret Mecnun'a seyr-i sahra 

Bir rahat içre herkes ancak benim belâda

 

Eşk-i revânıma el cem' oldu var ümmîdim 

Kim ol vara vara cem'iyyetim ziyâde

 

Gen gamzen içmek ister kanımı gâhi çeşmin

Korkum budur ki nâgeh kanlar ola arada

 

Serverlik ister isen üftâdelik şiar et 

Kim düşmeden ayağ çıkmadı başa bade

 

Ger görmemek dilersen resm-i cefâ 

Fuzûli Olma vefaya tâlib dünya-yi bi-vefâda

 

Kelimeler:

mübtelâ: düşkün, tutkun

bîstûn, bîsütûn: âşık Ferhat'ın sevgilisi Şirin'in emriyle Kermanşah civarında deldiği dal

bâd: yel, rüzgâr

karar etmek: durmak

zevk-i suret: görünüşün zevki

seyr-i sahra: çölün seyri

içre: içinde

eşk-i revan: akan gözyaşı

cem' oldu: toplama, toplanma

geh, gahi: kâh

nâgeh: ansızın

serverlik: başkanlık

üftâde: düşkünlük, biçarelik

şiar etmek: göstermek

ayağ: kadeh bardağı

ger: eğer

 

Günümüz Türkçesi

Bendeki gam, aşk müptelası olan Ferhat'ta olsaydı, o, bir ah ile Bistun Dağı'nı yele verirdi, yok ederdi.

Mecnun'un ahi benim feryadım gibi olsaydı onun başındaki yuvada kuş mu dururdu?

Ferhat'a resim zevki, Mecnun'a çöl manzarası yetiyor. Herkes rahatlık içinde, aşk belasında olan bir tek benim.

Akan gözyaşımı seyretmek için el toplandı, bu topluluğun gitgide artacağını umuyorum.

Kâh yan bakışın kâh gözün kanımı içmek ister. Ben ise bu kanların seninle benim arama girmesinden korkuyorum.

Başkanlık istersen düşkünlük göster çünkü bade bile Önce ayağa düşer, yani kadehe konur, sonra başa çıkar.

Eğer cefa görmemek istiyorsan Fuzuli, bu vefasız dünyada vefaya talip olma.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi