Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FUZULİ - YAR, HAL-İ DİLİMİ ZAR BİLÜPDÜR BİLİREM

Yar, hâl-i dilimi zâr bîlüpdür, bilirem,
Dil-i zarımda ne kim var bilüpdür, bilirem,

Yâri ağyar bilüpdür ki bana yâr olmaz
Ben dahi anı ki ağyar bilüpdür, bilirem.

Zülfünü ehl-i vefâ saydına dâm eyleyeli
Beni ol dâma giriftâr biliptir bilirem

Ben ne hacet ki kılam derd-i dilim, yâre lyân
Kamu derd-i dilimi yâr bilüpdür, bilirem.

Yâr, hem-sohbetim olmazsa Fuzûlî ne aceb!
Özine sohbetimi ar bilüpdür, bilirem.

İLGİLİ İÇERİK

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ HAYATI HAKKINDA BİLGİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU İNCELEMESİ

FUZULİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi