Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FUZULİ  - NİCE YILLARDIR SER-İ KU- MELAMET

Nice yıllardır ser-i kûy-ı melâmet bekleriz
Leşker-i sultân-i irfanız vilâyet bekleriz.

Sâkin-i hâk-i der-i meyhaneyiz şâm u seher
İrtifâ-ı kadr için bâb-ı saadet bekleriz.

Cîfe-i dünyâ değil kerkes gibi matlûbumuz
Bir bölük ankalarız Kaf-ı kanaat bekleriz.

Hâb görmez çeşmimiz endişe-i ağyardan
Pâsbân-ı genc-i esrarız muhabbet bekleriz.

Kârbân-ı râh-ı tecridiz, hatar havfın çekip
Gâh Mecnûn, gâh ben devr ile nevbet bekleriz.

Yatdılar Ferhâd u Mecnûn mest-i hâb-ı ışk olup
Ey Fuzûlî, biz olar yatdukça sohbet bekleriz.

 

İLGİLİ İÇERİK

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ HAYATI HAKKINDA BİLGİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU İNCELEMESİ

FUZULİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi