Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FUZULİ  - EY MELEK-SİMA Kİ SENDEN

Ey melek-sîmâ ki senden özge, hayrandır sana
Hak bilir, insan demez her kim ki insandır sana

Vermeyen canın sana, bulmaz hayât-i câvidân
Zinde-i câvid ona derler ki kurbândır sana.

Âlemi pervâne-i şem-i cemâlün kıldı ışk
Cân-ı âlemsin, feda her lâhza bin candır sana

Âşıka, şevkunle can vermekliğün mû'şkil değil
Çün Mesih-i vaktsin, cân vermek asandır sana.

Çıkma yarım giceler, ağyar ta'nından sakın
Sen, meh-i evc-i melâhatsin, bu noksandır sana.

Pâdişâhım zulm edip âşık sana "zâlim" demiş
Hûb olanlardan yaman gelmez, bu bühtandır sana.

Ey Fuzûlî, hûb olanlardan tegafüldür yaman
Ger cefâ hem gelse anlardan, bir ihsandır sana.

 

İLGİLİ İÇERİK

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ - ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU İNCELEMESİ

FUZULİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi