Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...fuzuli ile ilgili görsel sonucu

Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedür 

Men kimem sâkî olan kimdür mey û sahbâ nedür 

 

Gerçi cânândan dil-i şeydâ içün kâm isterem 

Sorsa cânân bilmezem kâm-i dil-i şeydâ nedür 

 

Vasldan çün âşık-i müstâgni eyler bir visal 

Aşıka maşukdan her dem bu istiğnâ nedür 

 

Hikmet-i dünyâ vü mâfiha bilen ârif değül 

Arif oldur bilmeye dünyâ vü mâfiha nedür 

 

Ah u feryâdun Fuzûlî incidübdür âlemi 

Ger belâ-yi ışk ile hoşnûd isen gavga nedür

FUZULİ