Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAKİ – KEVKEB REDİFLİ GAZELİ (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

1. Ayağun toprağın özler yürürken gökde her kevkeb

    Eşigün cânibin gözler zehî âlî-nazar kevkeb

 

2. Egerçi gök yüzinde ahter-i ferhunde-fer çokdur

    Kanı hâl-i ruhun mânendi bir ruşen-güher kevkeb

 

3.Ne bilsünler karanuda anun göz kırpduğın iller

   Gice hâl-i ruhunla bahs içün gelmiş meger kevkeb

 

4. Ne taşlar başdı seng-endâz-ı âhum deyr-i gerduna

    Düşen altun kayalardur degül vakt-i seher kevkeb

 

5. Mahabbet dağı yak sînende ferr-i devlet istersen

    Bilirsin olmaz ey Bâkî saâdet-bahş her kevkeb

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ:

1. (Ey Sevgili) Gökteki her yıldız ayağından dökülen tozları bile özlerken (diğer taraftan da) hoş bakışlı yıldız ise yüce bir nazarla senin eşiğinden tarafa bakarak yolunu gözler.

Şair kendisini bir yıldıza benzeterek sevgiliye layık biri olduğunu vurguluyor. Rakiplerinden farklı olduğunu söylüyor.  Ayrıca eşiğini de gözetleyerek onun kapısında köle olmaya razı bir âşık olduğunu ifade etmeye çalışıyor.

 

2. Gerçi gökyüzünde talih açan, mutluluk veren yıldız çoktur. Ama ruhun haline eş olacak parlak bir mücevher gibi ışık verecek yıldız hani?

Şair bu beyitte yine kendisi ile rakipleri arasında olan farkı vurguluyor. Kendisinin sevgiliye adeta bir ruh ikizi gibi olacağını, onun için ışıklar saçan mücevher bir yıldız gibi kıymetli olacağını söylüyor. Kadınların mücevhere olan düşkünlüğünü bilen şair bu zaafı da kullanmaya çalışıyor.

 

3. Eller, onun karanlık gecede göz kırptığını nereden bilsinler? Meğer sevgili gece gece onun adeta ruh halini en bilecek olanla sohbet için gelmiş.

Bu beyitte şair yukarıdaki konuya devam ediyor. Sevgilinin gece gece evden çıkarak aşığı ile (kendisi ile) sohbet etmek için geldiğini söylüyor. Rakiplerinin sevgiliyi anlamayacağını da ayrıca vurgulamaktadır. Ancak kendisinin sevgiliyi anlayabileceğini de ifade etmektedir.

 

4. Nice taşlar vardı ki baş tacıydı. Güzel gözlü ahumun dokunaklı sözleri ise adeta dünyaya düşen birer altın kaya değerindedir. Onlar birer seher vaktinin yıldızı gibi değersiz değildir.

Şair, sevgilinin sözlerinin ne kadar değerli olduğunu anlatmak için sözleri altınla kıyaslamıştır. O sözlerin değerinin büyüklüğünü ifade onları, birer altın kaya olarak nitelemiştir. Seher vakti ile beraber güneş doğacağı için yıldızların ortadan kaybolacağını ve yıldızların ışığının değerini yitereceği için şair kendi sözlerini yıldıza benzetmiştir. Sevgilinin sözlerini ise değerini hiç kaybetmeyecek olan altına benzetmiştir.

 

5. Ey Baki, saadetin parlaklığını elde etmek istersen gönlünde muhabbet ateşini yak. Çünkü her yıldız saadet vermez.

Şair kendisine seslenerek saadeti arzuladığını bunu da ancak gönlünde muhabbet ateşini yakarak elde edebileceğini ifade ediyor.

SON EKLENENLER

Üye Girişi