Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

TUYUĞ ÖRNEKLERİ

Örnek 1.

a a x a kafiyeli-cinassız

Hakka şükür koçlarım devrâmdur 

Cümle âlem bu demün hayrânıdur 

Gün batandan gün toğan yire değin 

Aşk erintin bir nefes seyrâmdur

Kadı Burhaneddin

 

Üç mısra’ı cinaslı:

Lalidin cânımga odlar yakılur 

Kaşı kaddimni cefâdan yâ kılur 

Min cefâsı va’desidin şâd min 

Ol vefâ bilmen ki bilmes ya kılur

Nevâ’î

 

Örnek 2.

a a a a kafiyeli-bütün mısraları redifli 

Talmışam şol bahre kim pâyânı yoh 

Düşmişem şol rence kim husrânı yoh 

Görmişem yol bedri kim noksânı yoh 

Bulmışam şol genci kim vîrânı yoh

Nesimi

 

Bir acâ’ib şâha verdim gönlümi 

Bedr yüzli mâha verdim gönlümi 

Tâ ki Feyzullaha verdim gönlümi 

Uş hakîki râha verdim gönlümi

Nesimi

 

İLGİLİ İÇERİK

TUYUĞ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi