Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

.................. ANADOLU LİSESİ EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA RAPORU

 

A. ETKİNLİĞİN DAYANAĞI: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. Madde 87

B. ETKİNLİĞİN ADI: Eğitimcilerin Eylül 2015 Mesleki Çalışmaları

C. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI: Çalışma planında belirtilen amaçlar

D. ETKİNLİĞİN SÜRESİ: Mesleki çalışmaların süresi 36 saattir.

E. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ: Taşköprü Anadolu Lisesi Öğretmenleri

F. Branş: Türk Edebiyatı

 

A. ETKİNLİĞİN İÇEREĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

1. Öğretim programı ve kazanımlar: Ders öğretim programındaki amaç ve kazanımlar öğrencilerin seviyeleri de göz önüne alınarak verilmeye çalışılmalıdır. Edebiyat grubu dersleri, öğrenilemeyen konular üzerinde tekrar,  uygulama, grup çalışması vb. taktiklerle öğretilmeye çalışılmalıdır. Öğretim programları incelenerek okulumuzun sahip olduğu imkânlar doğrultusunda planlanmalı, öğrenci sayısı ve fiziksel şartlar göz önünde bulundurulmalıdır.

 

2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Edebiyat grubu dersleri, öğrenci merkezli, örnek uygulama, grup çalışması, drama, izleme vb. yöntemlerle işlenmelidir. Uygulamada karşılaşılacak durumlarında öğrenciye öğrencileri bireysel olarak ele alarak sorunların çözümüne gidilmeye çalışılmalıdır.

 

3. Öğretim Materyalleri: Edebiyat grubu dersleri kullanılacak ders araç gereçleri ve materyaller ders konularına göre değişiklik göstermektedir. Sınıflardaki teknik olanaklardan olabildiğince faydalanılmalıdır. Ders kitaplarının ve burada yer alan parçaların bir araç olduğu unutulmamalıdır.

4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Edebiyat grubu dersleri için gerek ders içi gerekse ders dışı yarışmalara katılımı sağlanmalıdır. Öğrencilerin il içi ve il dışı yarışmalara katılımının sağlanması sağlanmalıdır.

5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Derslerde öğrenci merkeze alınarak dersler işlenmelidir. Sonuçta öğretim programlarının dışına çıkılmadan öğrencileri bir üst öğrenime etkin bir şekilde hazırlamaya çalışılmalıdır. Sonuçta sınıfın ve okulun başarısı üniversiteye yerleştirilen öğrenci niceliği ve niteliğiyle ölçülmektedir.

 

6. Ölçme ve Değerlendirme: Edebiyat grubu derslerin dil anlatım ve Türk edebiyatı derslerinin müfredatı ve kazanımlar göz önüne alınarak ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır. Ortak sınavların sonunda sonuçların tahlili yapılmalı, eksik kalan kazanımlar tekrar edilerek öğrenim en üst düzeye çıkarılmaya çalışılmalıdır.

7. Mesleki Gelişim: Edebiyat grubu dersleri için yeni yaklaşımlar, takip edilmektedir. Öğretim için görsel materyaller, akıllı tahtalardan yararlanılarak kullanılacaktır. Bunun için MEB’in EBA gibi platformları etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Bu şekilde öğrenim daha kolay ve daha çabuk gerçekleşmektedir.

 

BİRİNCİ HAFTA

01.09.2015        

-   Zümre toplantıları yapıldı.

-   Öğretim programları ve kazanımlar değerlendirildi.            

  -   Sosyal ve kültürel etkinlikle, planlandı.               

-   Ölçme değerlendirme teknikleri belirlendi.

-   Öğretim yöntem ve teknikleri materyal kullanımı planlandı.

 

02.09.2015          

-   Sınıf yönetimi ve akademik başarı konuşuldu.              

 -   Sosyal kültürel etkinlikler belirlendi.

  -   Yıllık planlar gözden geçirilerek yeni dönem için hazırlandı

  -   Ders materyalleri belirlendi, mevcut olanlar gözden geçirildi. 

— Ortak ders notu materyal hazırlama

03.09.2015        

 -   Öğretmenler kurulu toplantısı yapıldı

04.09.2015        

 -   Rehberlik ve psikolojik danışma konusunda okul rehber öğretmeni ile diyolog sağlanarak bilgi alındı.

         -   Öğrenci- öğretmen- veli ilişkileri konusu görüşülerek spor faaliyetlerinde veli işbirliği sağlama konusu karara bağlandı.

   —Mesleki etik konusu konuşuldu. Etik olmayacak davranışlar belirlendi ve bu konuda hassas davranılması kararlaştırıldı.

İKİNCİ HAFTA

07.09.2015    

-  Öğretmen motivasyonu konusu görüşüldü. Bu konuda yapılabilecek etkinlikler kararlaştırıldı.  

  —Sınıf yönetimi ve akademik başarıyı arttırma konusunda fikir alışverişinde bulunularak tecrübeli öğretmenlerin tecrübelerinden yararlanıldı.   

 —İdeal öğretmen nasıl olmalıdır, sınıfta başarı nasıl sağlanır konuları görüşüldü

—Eğitim kalitesini arttırmak için öğretmene düşen görevler konuşuldu.

08.09.2015          

 -  Derse hazırlık planlama yapma ve verimli ders işleme yöntemleri konuşuldu.  

-   Protokol kuralları konusunda bilgi alındı

  -   öğretmenlerin okul içindeki görevleri belirlendi ve görev dağılımı yapıldı.

  —Etkileşimli tahtalar gözden geçirildi, materyal hazırlandı.

09.09.2015

 -   Sosyal- kültürel ve sportif faaliyetler planlandı. Okul içi ve dışı yapılacak faaliyet branşları belirlendi. Ders dışı etkinliklerin hazırlık çalışmaları yapıldı.

  -   Toplumsal duyarlılığı geliştirmek için yapılması gerekenler konuşuldu  

 —Sosyal etkinlikler yönetmeliği gözden geçirildi. Sosyal ve kültürel faaliyet alanları belirlendi.  

 -   657 sayılı devlet memurları kanununun 125. Maddesi okundu

10.09.2015  

 -  Orta Öğretim Kurumları yönetmeliğinin son hali okundu, değişen maddeler gözden geçirildi              

   —Performans ve proje ödev konuları belirlendi

  —Ölçme değerlendirmeyle ilgili yönetmelik maddesi okundu, değişiklikler üzerinde konuşuldu.

-   İlgili yönetmeliğin öğrenci disiplini maddesi değerlendirildi. Alınacak tedbirler belirlendi.  

11.09.2015        

 -   Karşılaşılan problemler ve çözüm yolları konuşuldu.

 -   Eğitimde etkili iletişim nedir bilgi alındı.

 -   Öğrenci başarısızlığı nedenleri 

– sonuçları ve çözüm önerileri konuları konuşularak alınacak tedbirler ve öğretmene düşen görevler belirlendi.            

 

    ...............

Türk Edebiyatı Öğretmeni                                                                            14.09.2015

.                                                ................

                                          OKUL MÜDÜRÜ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi