Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAŞARILI BİR MAKALEDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 

Fikir yazılarının çoğunda uygulanan bu plana göre:

Giriş bölümünde; savunulan veya bildirilen konu, düşünce veya görüş, ayrıntılara girilmeden ortaya konulur. Bu bölümde örnek verilmez. Açık ve duru bir ifade kullanılır. Giriş bölümü genellikle 4-5 cümleyi geçmemelidir.

Gelişme bölümünde; giriş bölümünde ortaya konulan konu, düşünce veya görüş, ayrıntıları ile ele alır. Konu çeşitli yönlerden incelenir. Konunun her yönü veya ayrıntısı ayrı bir paragraf halinde işlenir. Bu sırada bu ayrıntılarla ilgili sağlam deliller, görüşler ortaya konulur. Günlük hayatta karşılaşılan olaylar, ilim ve teknik alanlarındaki çalışmalar ve buluşlar, çeşitli yazar, sanatçı ve düşünürlerin görüşleri, devlet adamlarının özdeyişleri, atasözleri ve tarihî gerçekler makalenin bu bölümünde kanıt olarak kullanılabilir. Fakat kesinlikle gerçek olmayan ve tamamen kişisel olan görüş ve iddialara yer verilmemelidir. Anlatım mutlaka kesinlik taşımalı, dil açık ve yalın olmalıdır. Paragraflar 6-7 cümleyi geçmemelidir.

Sonuç bölümünde: İlk iki bölümde ortaya konulan görüş ve düşüncelerin ışığında, makale bir ana fikre bağlanır. Yazar, son sözünü bu bölümde söyler. Bu yüzden, bu bölümün açık' ve kesin bir anlatımla, kısa bir biçimde yazılması lâzımdır. Bu bölüm 2-3 cümleyi geçmemelidir.

Başarılı bir makalede şu nitelikler bulunmalıdır:

  1. Konu, toplumun büyük bir kesimini ilgilendirecek nitelikte olmalıdır. Günlük düşüncelerden çok, uzun ömürlü düşüncelere yer verilmelidir, örnekler zamana ve çevreye göre değişmemelidir.
  2. Düşünce ve görüşleri destekleyen kanıtlar, inandırıcı olmalıdır. Herkesin mantığına uygun düşmelidir. Kimse itiraz edememelidir.
  3. Düşünce ve görüşler plansız ve uzun bir biçimde ortaya konulmamalıdır... Düşünce ve görüşler, önem derecesine göre, sıraya konularak işlenmelidir.
  4. Özellikle gelişme bölümünde yer alacak paragraflar, dengeli olmalıdır.. Konunun bir ayrıntısı 2-3 cümlelik bir paragraf halinde, bir diğer ayrıntısı ise 9-10 cümlelik bir paragraf halinde işlenmemelidir. Mümkün olduğu kadar paragraflarda kullanılan cümle sayıları, birbirine yakın olmalıdır.
  5. Anlatım, açık, sade ve duru olmalıdır. Bazı İlmî ve teknik terim, kavram ye isimlerin dışında, yaşayan Türkçe kullanmalıdır. Uydurma kelimeler veya bugün kullanılmayan Osmanlıca kelime ve tamlamalar kullanmak makalenin ciddiyetini kaybettirir.
  6. Makalelerde devrik cümle pek kullanılmaz. Türk dilinin cümlesi, kurallı cümledir. Kurallı cümle, bir kesinlik taşır. Bu yüzden makalelerde kurallı cümle kullanmak şarttır.
  7. Konu, fikrî ve ideolojik saplantılara ve şartlanmalara kapılmadan, tarafsız bir gözle ortaya konulmalı, varsa konu hakkındaki çeşitli görüşler bir arada verilmelidir. Çünkü makale kamuoyu oluşturmak için yazılır. Konuyu tarafsız biçimde ortaya koymazsak, toplumu yanlış biçimde yönlendirmiş oluruz ve çeşitli anlaşmazlıklara yol açarız.

Makale her konuda yazılabilir. Makaleler yazıldığı konuya göre isim alırlar. Fikri makale, edebî makale, askerî makale, tarihî makale, tıbbî makale, sanat makalesi, spor makalesi ve dinî makale gibi. Gazetelerin birinci sahifelerinde ve dergilerin ilk sayfalarında görülen makalelere başmakale adı verilir. Bu makaleleri yazanlara da başyazar denir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

11.SINIF MAKALE SLAYTI

MAKALE ÖZELLİKLERİ

MİLLİ EDEBİYAT-MAKALE, FIKRA, SOHBET

MAKALE ÖRNEKLERİ

YENİ LİSAN MAKALESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi