Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

IHLARA VADİSİ

1860 adet mağara-ev... 104 adet kayaya oyulmuş kilise... 16 adet manastır... Ve, peribacaları, peribacaları, peribacaları... Burası, bir Göreme değil, belki on Göreme olan yeni bir turizm definesidir.

Niğde'nin Aksaray ilçesinin 30 km. güneydoğusunda, Ihlara Bucağının hemen yanında 13 km. boyunca uzanan Ihlara Vadisi, İsa'nın doğumdan sonra 303 - 331 yıllarında, II. İmparator Dioklesien'in zulmünden kaçan Hıristiyanların barınak yeri olmuş, bugün ise, doğal güzelliği, tarihsel kiliseleri, mağara - evleri ve peribacalarıyla efsaneler ülkesi görünümünde, bir turizm hazinesi olarak ortaya çıkarılmıştır.

Ihlara Vadisi'ndekl 1860 mağara-ev, vadiyi çevreleyen yu­muşak kayaların yer altı ve yer üstündeki bölümlerinin oyulmasıyla meydana getirilmiştir. Bu evlerin yükseklikleri, yedi kata kadar varmaktadır.

Dik ve sarp görünümlü kayalar oyularak yapılan kiliselerin duvar ve tavanları, renk renk dinsel resimlerle süslüdür. Bu kiliselerdeki resimlerde İncilde anlatılan olaylar canlandırılmakta, İsa'nın yaşantısı gösterilmektedir.

Vadide ciddî bir inceleme yapan Aksaray Müzesi Memuru İbrahim Atalay, bu 104 kiliseden, köylülerin Ağaç Altı kilisesi adım verdikleri kilisenin içini, şöyle anlatmaktadır:

Kilise, bütünüyle bir haç şeklinde oyulmuştur. İç bölümün­de, kesme taşlarla yapılmış hissini uyandıran mimarî dekorasyo­na yer verilmiştir. Girişte, tepeye doğru oyularak bir kubbe mey­dana getirilmiştir. Bu kubbenin tam ortasında güneş sembolünün içinde Hazret-i İsa tasvir edilmiştir. İsa'nın bir elinde İncil bu­lunmaktadır.. Tavana ejder motifi işlenmiştir. Yan duvarlarda, havari ve azizlerin figürleri yer almaktadır. Bu ana motiflerin aralan, boş bırakılmamak için saç örgüsü, baklava dilimi, iç içe giren kare. dikdörtgen, daire ve nokta dizileri gibi geometrik mo­tiflerle süslenmiştir. Kişilerin üzerlerindeki elbiseler gayet süs­lüdür. Figürler arasında yer yer kitabeler görülmektedir.

Hemen hepsi bu tür resimlerle ve yazılarla süslenmiş kilise­lerin büyük çoğunluğu, şükürler, tahrip edilmemiş durumdadır.

Kiliselerde ayrıca, birer, ya da ikişer mezar bulunmaktadır. Bu mezarlardan, rahiplerin ve dinsel önderlerin cesetleri, mum­yalanmış olarak çıkarılmıştır,

Yapılan incelemeler sonucu, Ihlara Vadisinde, III. yüzyılda, Kapadokyalı hıristiyanların yerleştikleri anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili kişiler, Ihlara Vadisinin, Türkiye'nin en çok turist çeken bölgesi olan Göremeden çok daha üstün tarihsel, arkeolojik ve doğal değerler taşıdığını iddia etmekte ve otel, motel, lokanta gibi tesislerin yapılmasından sonra, bu vadinin, büyük sayıda özellikle yabancı turist çekeceğine inanmaktadırlar.

Mete AKYOL (Milliyet, 1972)

 

İLGİLİ İÇERİK

MÜLAKAT - RÖPORTAJ FARKI

RÖPORTAJ

Üye Girişi