Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

MÜLAKAT - RÖPORTAJ FARKI

Mülâkat

  • Alanında uzman ve tanınmış kişiler­le yapılır.
  • Mülâkat yalnızca soru ve cevaplar­dan oluşur. Mülâkatı yapan kişi konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini ekleyemez.
  • Mülâkatta yalnızca mülâkatı yapı­lan kişinin ve mülâkat yapılan yerin fo­toğrafı yazıya eklenebilir.
  • Mülakatın hitap ettiği okuyucu kitle­si genellikle o konu ile ilgilenen sınırlı sa­yıda okuyuculardır.

Röportaj

  • Uzman ve tanınmış kişilerle yapıla­bileceği gibi toplumun her kesimindeki in­sanlarla da yapılabilir.
  • Röportajcı kendi görüş, bilgi ve dü­şüncelerini de yazıya katabilir.
  • Konu ile ilgili her türlü fotoğraf, oku­yucuyu aydınlatmak bakımından kullanı­labilir.
  • Röportaj geniş bir haber özelliği taşı­dığı için toplumun bütün okuyucu kitlesi­ne hitap etmeye yöneliktir.

Mülakat yayınlanırken konu belirtil­meli, görüşleri alman kişi tanıtılmalı (ve­ya takdim edilmeli), mülakatın yapıldığı yer ve tarih mutlaka metne eklenmelidir.

Aşağıda Cahit Sıtkı Tarancı ile yapıl­mış bir mülâkat örneği yer almaktadır.

Bu mülakatta, Cahit Sıtkı Tarancı'nın edebî kişiliği konu edilmiştir. Mülakattaki sorulara dikkat edildiğinde sanatçının edebî kişiliğinin ortaya çıkarılmasının amaçlanmış olduğu görülecektir.

I. Röportajda konu, mülakatta kişi öne çıkar.

II. Röportaj yayımlanırken fotoğraf, belge ve resimlerle zenginleşti­rilir. Mülakatta ise sadece mülakat yapılan kişi ile çekilmiş bir fo­toğraf kullanılır.

III. Röportajda herhangi bir kişiyle görüşme mecburiyeti yoktur. Ama birden fazla kişi ile görüşülüp bu görüşmelerin hepsi birlikte yansıtılabilir.

IV.   Mülakatta mümkün olduğunca görüşme yapılan kişi ile konuşulanların dışına çıkılmaz. Özel görüş, duygu ve yorumlara pek yer verilmez.

V. Röportaj yazarı süslü bir dil tercih edebilecekken mülakatta açık ve kısa bir anlatım tercih edilir.

VI. Röportajda mülakat olabilir, bu yüzden röportaj mülakattan daha geniş kapsamlı bir türdür.

 

İLGİLİ İÇERİK

MÜLAKAT (GÖRÜŞME) NEDİR?

AHMET HAMDİ TANPINAR İLE MÜLAKAT

MÜLAKAT ÖRNEKLERİ

MÜLAKAT ÖRNEĞİ-NURULLAH GENÇ

MÜLAKAT - ÖZ DİLİMİZ

MÜLAKAT - CEMİL MERİÇ İLE

MÜLAKAT ÖRNEĞİ-İBRAHİM CANAN

TANPINAR HAKKINDA MÜLAKAT-ORHAN OKAY

SON EKLENENLER

Üye Girişi