Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FORUM

Eski Romalılar zamanında, Roma'da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alana “form’ denirdi. Bu alanda kimi toplumsal sorunlar tartışılarak bir karara varılırdı. Günümüzde bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantılara “forum” denir. Forumlar, geniş bir dinleyici topluluğu önünde bir konunun ayrıntılı bir biçimde görüşüldüğü toplantılardır.

Forum, belli bir konuda ortak yönleri olan bir grubun, görüş birliğine vararak, ortak sorunlarını çözmeleri için düzenlenir. Toplumsal bir sorun geniş bir dinleyici kitlesi önünde ayrıntılı biçimde ele alınıp görüşülür. Forum, panel gibi bir toplu tartışma türüdür. Forum, panelin devamı ya da geliştirilmiş bir türü sayılabilir.

Forum, diğer tartışma türlerinde olduğu gibi bir başkan tarafından yönetilir. Forumu yöneten kişide şu özelliklerin bulunması gerekir:

Tartışılacak konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

  • Tartışacak kişileri ve dinleyici topluluğunu tanımalıdır.
  • Kavrama, algılama, özetleme, sonuç çıkarma, düşünceler arasında bağ kurabilme gibi niteliklere sahip olmalıdır.
  • Hoşgörülü olmalı; yer yer havayı yumuşatacak, konuşmacıları düşündürmeye yöneltecek espriler yapabilmelidir.

Forumda, her üyenin konuşmada ve görüşlerini bildirmede eşit hakkı vardır. Forumda amaç, tartışma konusu olan sorunun çözümünde tutulacak ortak yolun belirlenmesidir.

Forum, toplu tartışmaların önemli bir türüdür. Dileyiciler tartışmaya katılır, soru sorabilir, konuyla ilgili görüş bildirebilir. Forumda, konunun uzmanlarına öncelikle söz verilir. Uzman kişiler görüşlerini açıkladıktan sonra forum başkanı, kendi belirleyeceği bir yönteme göre, dinleyicilerden isteyenlere, görüşlerini açıklamak veya konuşma yapan uzmanlara soru sormaları için fırsat verir. Forumda söz alan dinleyiciler, konu dışı, özel sorulardan kaçınmalı, soru ve açıklamalarının kırıcı olmamasına özen göstermelidir.

Forumlar, genellikle pek hazırlık gerektirmeyen toplantılardır. Konuşmacılar, kendi görüşlerini kısa ve açık bir biçimde belirtir. Katılımcı sayısı çok olduğu için forumu yöneten kişi, yerinde müdahalelerle ve yönlendirmelerle forumu yönetmelidir. Bu da büyük bir beceri ister.

SON EKLENENLER

Üye Girişi