Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

SUNUM

Bilgileri yenilemek, pekiştirmek, bir çalışma sonucu açıklamak, laboratuvar ve anket araştırmalarını sunmak, önemli olay ve olguları dile getirmek amacıyla yapılan konuşmalara “sunum” denir. Sunumda, iletilmek istenen mesaj karşı tarafa doğrudan aktarılır. Sunum birkaç kişiye yapılabileceği gibi kalabalık bir topluluğa da yapılabilir.

Sunum yapacak kişinin dikkat etmesi gereken konular vardır. Sunum yapacak kişi, her şeyden önce, güncel, toplumun ilgisini çeken bir konu seçmeli; sunumunu yapacağı konuya hâkim olmalıdır. Farklı kaynaklardan yararlanmalı, iyi bir hazırlık yapmalı, gereksiz ayrıntılara ve tartışmalara girmekten kaçınmalıdır. Sunum yapacağı mekânı gidip görmeli, önceden orada prova yapmalıdır. Sunum anında kullanacağı malzemeleri sunumdan önce kontrol etmelidir.

Sunum yaparken, ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya, dinleyicilerle vücut diliyle iletişim kurmaya, sözcükleri doğru kullanmaya özen göstermelidir. Olabildiğince rahat olmalı, vücut dilini etkili biçimde kullanma¬lıdır. Sunumda gereksiz ayrıntılara girmemelidir. Slaytlara yazdığı cümlelerin kısa, kolay anlaşılır, vurucu olmasına özen göstermelidir. Sunum sırasında ciddi, ağır başlı, temiz ve derli toplu bir görünüm sergilemelidir. Sunum sonunda dinleyicilerin soru yöneltmesine izin vermeli, soruları doyurucu biçimde cevaplandırmalıdır.

Bütün bunlardan etkili bir sunum için sunum yapacak kişinin sunumdan önce, sunum anında ve sunumdan sonra yapması gerekenler olduğunu anlıyoruz. Bunları şu şekilde gösterebiliriz:

Sunumdan Önce

 • Sunum yapacağı yeri önceden görüp orada prova yapmalıdır.
 • Sunumda kullanılacak kürsü, slayt makinesi, bilgisayar, CD vs. kontrol edilmelidir.

Sunum Anında

 • Ciddi, ağır başlı, derli toplu bir görüntü sergilenmelidir.
 • Ses tonu, vücut dili, jest ve mimikler konuya uygun olarak kullanılmalıdır.
 • Farklı kaynaklara başvurulmalıdır.
 • Belge, grafik ve slaytlar kullanılmalıdır.
 • Slaytlarda kullanılan cümleler, kısa, açık ve etkili olmalıdır. -4 Slaytlar ile yapılan açıklamalar eş zamanlı olmalıdır.

Sunumdan Sonra

 • Dinleyicilerin soru sormasına fırsat tanınmalıdır.
 • Sorulara dinleyicilerle tartışmaya girmeden doyurucu, açık ve net cevaplar verilmelidir.

Sunum yapan kişi bunlara dikkat ederse daha başarılı olur.

 

Sunumda Yararlanılan Araç ve Gereçler

Sunum yapılırken teknik imkânlardan, görsellikten sonuna kadar yararlanılmalıdır. Sunumda kullanılması gereken teknik imkânların başlıcaları şunladır:

Yazı tahtası: Yazı tahtası en eski öğretim gereçlerindendir. Sunum yapılırken tahtaya hızlı bir şekilde anahtar sözcükler ve kavramlar yazılabilir. Ancak yazılar büyük ve okunaklı olmalı, sunum yapan kişi seyircilere sırtını dönmemelidir. Tahta, küçük gruplara yapılan sunumlarda daha etkin kullanılır.

Çok yapraklı pano: Büyük boyutlu bir not defteri görünümündedir. Sayfalara yazılar gazlı kalemle yazılır. Sayfa dolduğunda geri doğru kıvrılarak yeni bir sayfa açılır. Çok yapraklı pano, sunumda hazır belge kullanımını kolaylaştırır. 15-20 kişilik gruplar için yapılan sunumlarda büyük kolaylık sağlar.

Projeksiyon aletleri: Bunlar şeffaf bir asetat üzerine çizilmiş resimleri ya da yazıları görüntü olarak bir panoya veya duvara yansıtır. Asetatlar önceden hazırlanır. İstenmeyen bölümler geçilebilir. Sunum anında ilgili bölümler yavaş yavaş açılabilir. Sunum sırasında anlatımla paralellik gösterir.

Dia projeksiyon aletleri: Bu aletlerin iyi çalışıp çalışmadığı, diaların doğru yerleştirilip yerleştirilmediği sunumdan önce, en az bir kere kontrol edilmelidir. Sunumda dia yani slayt kullanı-mı yaygındır. Çünkü slayt kullanımı birçok kolaylık sağlar.

 

Sunumda kullanılacak slaytta şu noktalara dikkat edilmelidir.

 • Başlangıç için bir başlık slaytı hazırlamak
 • Bir slaytta çok fazla satır kullanmamak
 • Slayttaki yazıların okunurluğuna dikkat etmek
 • Slaytta kısa, öz, anlamlı ifadeler kullanmak
 • Vurgulamaları aynı biçimde yapmak
 • Aynı yazı karakterini kullanmak
 • Sayı bakımından sınırlayıcı olmak
 • Gerektiğinde slaytları enine kullanmak
 • Gerektiğinde şekil, resim, grafik kullanmak
 • Algılanırlığı kolaylaştırmak için zeminle yazının zıt renklerde olmasına dikkat etmek
 • Slaytların konuşmacının sözleriyle uyumlu olmasını sağlamak

Video: Konunun aşamalarını ve brifinglerini sunmak için kullanılır. Uzun sunumların bir bölümünde kullanılabilir. Videoya kaydedilmiş programla sunum metni uyumlu olmalıdır.

Ses düzeni: Ses-dia gösterisi kaydedilmiş sesin dia eşliğinde kullanıldığı bir sunum şeklidir.

Sunumlarda bilgisayar, ses ve görüntü sağlayan aletler, konunun kavranmasında önemli kolaylıklar sağlar.

 

PANEL

Panel, açık oturuma benzer. Panelde amaç bir konu üzerinde birlikte düşünmektir aslında. Konuşmacı sayısı 3-5 arasında değişir. Panel konularının çoğunlukla herkesi ilgilendiren, toplumsal nitelikli konular olmasına özen gösterilir.

Panel, bir tür küme ya da grup tartışmasıdır. Bir başkanla birkaç konuşmacının küçük bir dinleyici kitlesi önünde düşünce alışverişinde bulunmasıdır. Panelde, bir gerçeğin ortaya çıkarılması ya da bir sonuç ve karara varılması amaçlanmaz. Panel, seçilen konu üzerinde farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Konuşmacılar konunun farklı yönlerinin görülmesine, değişik boyutlarıyla irdelenmesine özen gösterir. 

Panelde, paneli yöneten kişi de konuşmacılar da dinleyicilerin görebileceği bir masa etrafında oturur. Başkanın söz verdiği konuşmacılar görüşlerini dile getirir. Panelin resmî bir havası yoktur.

Konuşmacılar sözlerini bitirdikten sonra konuyla ilgili olarak dinleyiciler konuşmacılara sorular yöneltebilir; kısa ve öz olmak kaydıyla kendi görüşlerini belirtebilirler. Panelin yöneticisi konuşmaları kendi görüşlerini de katarak toparlayıp özetler ve paneli kapatır. Eğer panelin sonunda seyircinin soru sormasına fırsat verilirse panel, foruma dönüşür. Şimdi forumu görelim.

 10.SINIF SUNU TARTIŞMA PANEL SLAYTI

SON EKLENENLER

Üye Girişi