Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Bu Konuyu Facebook Profilinde Paylaş

Okunan bir eseri dinleyici önünde tanıtmak, eser hakkında ayrıntılı bil­gi vermek ve dinleyicilerden gelebilecek sorulan cevaplandırmak üzere yapılan konuşmalar hazır­lıklı konuşmaların bir çeşididir.

Bu tür konuşmalarda okunan kitabın bibliyografik künyesinin tam olarak verilmesi önemlidir. Bibliyografik künyede; yazar adı, kitap adı, kitabı basan yayın evi ve matbaa, basım yeri (basıldığı yeri), yılı, sayfa sayısı ve kaçıncı baskı ol­duğu belirtilmelidir.

Konuşmacı, bir eseri tanıtmadan evvel onu çok dikkatli okumalıdır, okuma sırasında mutlaka notlar al­malıdır. Dikkatli okuma bittikten sonra özet yapılmalıdır. Özetleme yapılırken ayrıntılar üzerinde takı­lıp kalınmamalı, eserin önemli yer­leri genel hatları ile belirlenmelidir.

Her tanıtma konuşması bir plânı gerektirir. Kitap okunurken takip edilecek metot ve uygulanacak plân, konuşmanın plânını da az çok belirler. Kitabın orijinal yanı, okuyu­cuya vereceği ders, tanıtma esnasında dinleyiciye anlatılmalıdır.

Tanıtma \ konuşması kitabın incelen­mesi ve tahlili sonucunda hazırlanır. Ki­tap okunurken tenkitçi gözle okunmalı, o konu ile ilgili olarak geniş bilgi sahibi olunmalıdır.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi