Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

KARAGÖZ'ÜN AĞALIĞI

(Öyle mi Derler? Muhaveresi)

KİŞİLER (TASVİRLER): Karagöz, Hacivat, Acem, Tiryaki, Rum, Yahudi, Ermeni, Çengi, Tuzsuz Deli Bekir, Laz Hayrettin, Muhacir Hüsmen Ağa, Zenne

Muhavere

HACİVAT —(Şarkı söyleyerek perdeye gelir.)

Makamı: Segah

Gördün de beni bendettin,

Ne suçum görüp aman terk ettin,

Ağyar ile ülfet ettin,

Ne suçum görüp aman terk ettin!

(Perde gazelini ve duayı okuduktan sonra.)

Ooof, hay Hak!

Diyelim bu gece de Mevla'm işimizi rast getire.

Yar bana bir eğlence medet!

Kande varsa âşık-ı biçare cananın arar,

Dert ile bimar olan elbette dermanın arar.

Aman bana bir eğlence yar hey!

KARAGÖZ      — (Hacivat gazele devam ederken sallana sallana perdenin ortasına gelir, birdenbire Hacivat'a sarılır.) Hah!... Yakaladım kerata...

HACİVAT       — Aman birader. Ne yapıyorsun?

KARAGÖZ      — Ne yapacağım, seni pataklıyorum köftehor!

HACİVAT       — Aman birader enfiye kutumu kırdın.

KARAGÖZ      — Dikkat et nasırıma bastın! (Kavga ederlerken birdenbire Karagöz sırtüstü düşer, Hacivat üstüne çıkıp iki üç tekme attıktan sonra kaçar.)

KARAGÖZ      — (Arka üstü vaziyette) Of, aman... Aman da aman, hâlim yaman. Kerata, evirdi çevirdi, sonunda iki de tekme attı, defoldu gitti. Ay aman! Ay, ay, ay, ay!..   (Yavaş yavaş kalkar.)

HACİVAT       — (Perdeye gelerek) Vay Karagöz'üm maşallah!

KARAGÖZ      — Selvinin tepesine bin de kuş avla (Tokat atar, Hacivat gider.)

HACİVAT       — (Tekrar gelir.) Aman Karagöz'üm. Böyle bilâsüal ve cevap, bendenizi darbe sebep?

KARAGÖZ      — Gelirken yarı yolda devrildi bir araba sepet. (Tokat atar, Hacivat gider.)

HACİVAT       — (Tekrar gelir.) Karagöz'üm artık çok oluyorsun. Beni tokatlamaya hakkın

yok.

KARAGÖZ      — Öyleyse al şu silleyi de burnuna sok. (Tokat atar, Hacivat gider.)

HACİVAT       — (Tekrar gelir.) Yazık yazık Karagöz'üm! Sabahleyin evden çıktım, çarşıdan geçerken bir serpuş aldım. Hem yeni serpuşumu göstermek hem de biraz yorgunluk almak için Karagöz'üme uğrayayım demiştim.

KARAGÖZ      — Ne yapayım. Ne olacak?

HACİVAT       — Canım efendim serpuş almıştım.

KARAGÖZ      — Sarhoş oldunsa bana ne?

HACİVAT       — Canım sarhoş değil, serpuş, serpuş...

KARAGÖZ      — İyi yahu ondan da bana ne?

HACİVAT       — Ayol öyle mi derler?

KARAGÖZ      — Ya nasıl derler?...

HACİVAT       — "Güle güle giy, başında paralansın!" derler.

KARAGÖZ      — Peki!.. Güle güle giy, başında paralansın!

HACİVAT       — Dönüşte odun deposunun önünden geçiyordum. Bari birkaç çeki de odun alayım, dedim. Aldım, eve gönderdim.

KARAGÖZ      — Güle güle, başında paralansın!

HACİVAT       — Ayol sus! Bu serpuş değil, değil, odun aldım odun...

KARAGÖZ      — İyi ya, güle güle başında paralansın.

HACİVAT       — Canım efendim öyle denmez!

KARAGÖZ      — Ya ne denir?

HACİVAT       — "Güle güle yak, otur da külüne bak!" denir.

KARAGÖZ      — Haa, peki... Güle güle yak, otur da külüne bak!

HACİVAT       — Derken efendim, geçen günkü yağmur, malûm ya, evin kiremitleri filân kırılmış, bütün yağmur evin içine akmış; bari bir iki dülger çağırayım da hem kiremitleri, hem de yıkık bazı yerlerini yaptırayım, dedim; evi bir güzelce tamir ettirdim.

KARAGÖZ      — Güle güle yak. Otur da külüne bak!

HACİVAT       — Aman ne yaptın birader?

KARAGÖZ      — Güle güle yak. Otur da külüne bak.

HACİVAT       — Canım efendim öyle denmez!

KARAGÖZ      — Ya ne denir?

HACİVAT       — "Oh oh! Maşallah pek memnun oldum, güle güle oturunuz, içinden hiç eksik olmayınız.” denir.

KARAGÖZ      — Oh oh! Maşallah pek memnun oldum. Güle güle oturunuz, içinden hiç olmayınız.

HACİVAT       — Eksik olma Karagöz'üm! Derken efendim, evimin tamir edildiğini gören alacaklılardan biri, Hacivat zenginleşmiş, ev yaptırıyor, gidip alacağımı isteyeyim diye para almaya geldi. Benim param tükendiğinden alacaklı ile boğaz boğaza kavga ettik. İkimizi mahkemeye götürdüler, bedel muhakeme ikimizi de hapse attılar.

KARAGÖZ      — Oh oh! Maşallah, pek memnun oldum. Güle güle oturunuz, içinden hiç olmayınız.

HACİVAT       — Ayol öyle denmez!

KARAGÖZ      — Ya ne denir, ne bileyim ben köftehor!

HACİVAT       — "İnşallah efendim, yakında biri sebep olur da çıkarır. Siz merak etmeyin, ötekini de çıkarırlar!" denir.

KARAGÖZ      — İnşallah efendim, yakında biri sebep olur da çıkarır. Siz merak etmeyin ötekini de çıkarırlar!

HACİVAT       — Aferin Karagöz'üm. Sonra efendim, iyice uğraştıktan sonra bizi hapisten çıkardılar. Ben o sevinçle koşa koşa eve geliyordum. Fırında ekmek çıkarılıyormuş, acele ile fırının kenarından koşarken küreğin sapı bir gözüme dokunup çıkarmaz mı?

KARAGÖZ      — İnşallah efendim, yakında biri sebep olur da ötekini de çıkarır. Siz merak etmeyin!

HACİVAT       — Canım öyle denmez!..

KARAGÖZ      Ya ne denir?

KARAGÖZ      — "İnşallah şifa bulursunuz, yakında hiç görmemişe dönersiniz!" denir.

KARAGÖZ      — İnşallah şifa bulursunuz, yakında hiç görmemişe dönersiniz! (Tokat atar,

Hacivat gider.) Kerata kapımın önünde yaptığı gürültü patırtı ile etrafı rahatsız ettiği yetişmemiş gibi, boş laflarla beni yormağa kalkıyor. Sen gidersin de beni Lofça çivisiyle mıhlamadılar ya! Ben de çekilir giderim ıydgâhe, dolâbe, dilber seyrine, bakalım âyine-i devrân ne sûret gösterir!

Karagöz Oyunları Hazırlayan: Ünver ORAL

 

 

İLGİLİ İÇERİK

KARAGÖZ OYUNUNDA PERDE GAZELİ TAHLİLİ (AÇIKLAMASI)

KARAGÖZ VE HACIVAT

KARAGÖZ İLE HACIVAT METİN ÖRNEKLERİ

EVLİYA ÇELEBİ-KARAGÖZ VE HACIVAT METİN İNCELEMESİ

KARAGÖZDEKİ TİPLERİN ÖZELLİKLERİ

KARAGÖZ OYUNUNUN BÖLÜMLERİ

KARAGÖZ VE HACİVAT HAKKINDA BİLGİ

KARAGÖZ

Üye Girişi