Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ASAF HALET ÇELEBİ HAYATI ve ESERLERİ

"Sebepsiz hüzün hocamdı
loş odalar mektebinde.
Harem ağaları lalaydı
kara sevdâma.
Uyudum,
büyüdüm
ve Nûrusiyâh'a ağladım."

29 Aralık 1907 tarihinde İstanbul, Cihangir'de dünyaya gelen Asaf Halet Çelebi'nin asıl adı "Mehmet Ali Asaf"tır. Mevlana’ya duyduğu sevgi nedeniyle “Çelebi” soyadını alan şair Galatasaray Sultanisi bitirdikten sonra eğitimine Adliye Meslek Mektebi'nde devam etti. Oradan mezun olduktan sonra zabıt kâtipliği, Osmanlı Bankası'nda, Devlet Denizyolları'nda ve İÜEF Felsefe Bölümü kütüphanesinde memurluk yaptı. Farsça, Arapça, Fransızca, Hintçe ve Sanskritçe öğrendi. Klâsik mûsikî dersleri aldı.

İlk şiirleri Ses, Hamle, Sokak, Servet-i Fünun-Uyanış ve Gün gazetesinde yayınlanan şair, bu şiirlerinde erginlik çağının duygu ve içgüdülerine; masalların, tekerlemelerin gerçekdışı havasına bağlı temalar işledi. Daha sonra İslamî tasavvuf ile eski Doğu din ve kültürlerinden aldığı yeni tem ve motiflerle Türk şiirine değişik bir söyleyiş getirdi. 1940 yılında yayınlanan Sidharta adlı şiiri ile edebiyat çevrelerinin dikkatini çekti. Soyut şiir anlayışının edebiyatımızdaki ilk temsilcilerinden biri olan Çelebi'nin şiirlerinin yanı sıra eski edebiyat ile ilgili çalışmaları ve Budizm edebiyatından çevirileri de bulunmaktadır.

15 Ekim 1958 tarihinde İstanbul’da yaşama veda eden Asaf Halet Çelebi, Beylerbeyi'ndeki Küplüce Mezarlığı'na defnedildi.

BAZI ESERLERİ:

Şiir:
He (1942)
Lâmelif (1945)
Om Mani Padme Hum (1953)
Bütün Şiirleri (1998)

İnceleme / Eleştiri:
Mevlâna Hayatı- Şahsiyeti (1940)
Konuşulan Fransızca(1940)
Molla Câmi (1940)
Divan Şiirinde İstanbul (1953)
Naima (monografi, 1953)
Mevlana ve Mevlevilik (1957)
Pali Metinlerine Göre: Golama Buddha
Bütün Yazıları (1998)

Derleme / Seçki:
Mevlana'nın Rubaileri (1939)
Seçme Rubailer (1945)
Eşrefoğlu Divanı (1945)
Ömer Hayyam (1954)

Çeviri:
Harikulade Masal (Alfred Rizzo)
Les Roubaiat de Mevlôna d'Jelaleddin Roumi (1950)

 

İLGİLİ İÇERİK

ASAF HALET ÇELEBİ ŞİİRLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

ASAF HALET ÇELEBİ HAYATI ve ESERLERİ

BİYOGRAFİ ÖRNEĞİ-ASAF HALET ÇELEBİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi