Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

HİLMİ YAVUZ KİMDİR?


Hilmi Yavuz (d. 1986), Türkiye Batı şiirini çok iyi bilen bir şairdir. Bu iki güçlü şiir dünyasının can alıcı özelliklerini kendi şiirinde birleştirerek şiir coğrafyasını oluşturur. Divan edebiyatı şairlerinin yanı sıra, modern Türk şa­irlerinden Ahmet Haşim, Asaf Halet Çelebi, Ahmet Muhip Dıranas, Behçet Necatigil ve Yahya Kemal'den de etkilenmiştir.
 
Yalnızlık, hüzün, kaçış ve ölüm tutkusu temlerini içsel beninin serüvenine dönüştürerek serbest tarzda yazdığı şiirleriyle dile getirir. Onun için; dünya, bırakıldığımız ve terk edildiğimiz sorunlu yerdir. Bu nedenle dil içindeki yol­culuğunu daha çok hüznün ara duraklarında sürdürür.

"Özgün olmayı kendine ilke edinen Hilmi Yavuz, şiirlerindeki imgeler aracılığıy­la, söyleyiş tarzıyla, mevcut dilin kalıplarını kıran diliyle özgün olmayı başar­mıştır. Şair, mevcut dilin sınırlarını aşarak özgün bir şiir dili oluştururken ya­paylıktan kaçınmıştır. Türkçeyi incitmeden doğal bir söyleyiş tarzı ortaya koy­muştur. Şiirlerindeki imgeler, dili anlaşılmaz kılmaz. Aksine okuyucunun zihninde zengin çağrışımlar, tasarımlar oluşturarak şiiri çok boyutlu bir şekilde okunmasını sağlar." (Demir 2oo3; 206)
 
Hilmi Yavuz için dil en başlangıçta çözülmesi gerekendir. Bunun için eski­nin içinde "bir başka lisan tekellüm eden" Şeyh Galip’in yakasını bir türlü bı­rakmaz. Anlamsızlığın peşinde değildir. Şiir dilinin peşindedir. Bu dil, çok yüzlü bir şiirin dünyasına yönelik ve her okuyanın kendisini bulduğu bir söz aynası görevini üstlenmiştir. Ahmet Oktay, onun şiirinin bu yönün şöyle ta­nımlıyor: "Hilmi Yavuz, her yeni kitabında bir izleğin peşine düşüyor, onu kuşatıyor şair olarak. İster tarihe (Bedrettin Üzerine Şiirler) ister bireye (Zaman Şiirleri) bakıyor olsun, üzerinde yoğunlaştığı sorunsalı sadece dil düzeyinde ve imgesel/düşlemsel düzeylerde kurguluyor." (Oktay 1995: 345)

Şiiri, dünyanın zihinsel imgesi olarak gören Hilmi Yavuz; yaşanmamış ve tadılması mümkün olmayan dünyalık özlemlerini, geleğen imgelerle biçim­lendirir. İmge alanı, çağrışıma yönelik ve çoğulcudur. Dilin etkileşim alanı bakımından da bir hayli zengindir;

Hilmi diyor ki annem
 
Çiçek işlemeli bir lambaydı
Kararma gecelerinde
Sen de denizleri anlıyor muydun
Yatağa girmeden

Duygusal bir öğeyi içeren imge, anneyle lamba arasında paralel bir benzeşi­mi oluşturarak anlam alanını öznel olandan nesnel olana doğru "ışık", "sıcak­lık" ve "sevgi" figürleriyle genişletmekle kalmıyor,- "karartma geceleri" tam-lamasıyla da geçmişe gönderme yaparak şairin kökensel varlığına iz düşürü­yor. "Deniz" imgesiyle de, 'ben'in bilinçaltında yuvalanan yaşama dair; "endişe", "korku" ve "şüphe" olumsuz edilgenliğinin yalıtıldığı, belirsiz ana ortamın koruyucu imgesi rahmin (deniz / karanlık) kendisine paralel bir gönderim yapılarak, imgesel düzeyde benzeşim kuruluyor.
 

Hilmi Yavuz, şiirini özyaşamının izlekleriyle oluşturmadığı gibi, şairin böy­le bir mecburiyetinin olduğuna da inanmaz. Ona göre; tekdüzeliğin dar çem­berine sıkışıp kalan şair, yaşamında olmayan harikuladeyi şiiri aracılığıyla ya­kalayabilir. Şiirini kurgulama ve tasarım sonucu yapılan bir ürün gibi ortaya koyar. Bu nedenle onun şiirinin dünyasında rastlantıya yer yoktur. Şiir anla­yışında nesnenin ve bilincin önemli bir yeri vardır. Şiiri aracılığıyla duyula­rın ulaşamadığı büyük boşluğu-eksik oluşu- tamamlamaya çalışır. Böylece dünyanın tamamlanacağına inanmaktadır. Metinler arası ilişkiye büyük bir önem vermesi bir bakıma önceki şiirin bıraktığı boşluğu yeni şiirle tamamla­mak niyetinden kaynaklanmaktadır. Bunun için; "her şiiri bir başka şiirin külünden doğan bir kaknüs" olarak değerlendirdiği gibi; her şiirin, kolektif bilinçdışı denilen büyük havuzdan çıkan ve onu besleyen bir nehir olduğu ka­naatindedir. Şiirlerini Bakış Kuşu (1969), Bedrettin Üzerine Şiirler (1975), Doğu Şiirleri (1977), Yaz Şiirleri (1981), Gizemli Şiirler (1984), Zaman Şiirleri (1987), Mustafa Suphi Üzerine Şiirler (1989), Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize (1989), Söylem Şiirleri (1990), Ayna Şiirleri (1992), Göl Şiirleri (1996), Akşam Şiirleri (1999) ve Yolculuk Şiirleri (2001) isimli kitaplarında toplamıştır.

(Ramazan Korkmaz - Tarık Özcan CUMHURİYET DÖNEMİ: Şiir 1950 sonrası)


HİLMİ YAVUZ HAYATI ve ESERLERİ

 Şair, yazar 1936 yılında İstanbulda doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra gazeteciliğe başladı. Lise yıllarında şiir yazmaya başladı. Bazı şiirlerini Dönüm dergisinde yayınladı. İngilterede BBCde çalıştı. Bu sırada Londra Universitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Dönüşünde Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Ortam gazetelerinde eleştiri ve inceleme yazıları yazdı. Bu yazılarının bazılarında Ali Hikmet müstear ismini kullandı. Mimar Sinan Universitesinde uygarlık tarihi, Boğaziçi Universitesinde felsefe okuttu. Nurettin Sözen döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kültür İşleri Dairesini yönetti. Zaman gazetisinde köşe yazarlığı yapıyor. Bazı eleştirilerinde İrfan Külyutmaz ismini kullanıyor. ESERLERİ: Şiir Kitapları: Bakış Kuşu (1969), Bedrettin Üzerine Şiirler (1975), Doğu Şiirleri (1977), Yaz Şiirleri (1981), Gizemli Şiirler (1984), Zaman Şiirleri (1987), Söylen Şiirleri (1989), Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize (Toplu şiirler, 1989), Ayna Şiirleri (1992). Deneme: Felsefe ve Ulusal Kültür(1975), Roman Kavramı ve Türk Romanı(1977) HABER Hilmi Yavuza doktor unvanı 27.11.2011 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, önceki gün şair Hilmi Yavuza fahri doktora unvanı verdi. Rektör Prof. Dr. Sedat Laçinerin ev sahipliği yaptığı törene, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen ve eski Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelikin de aralarında bulunduğu çok sayıda bilim adamı, şair ve yazar katıldı.Hilmi Yavuz, 13 Nisanda Zamanda yayımlanan köşe yazısında, Yaş 75, yolun neresi eder? diye soruyor ve buraya kadar küçük acılar ve küçük bahtiyarlıklarla yaşadığını anlatıyordu. Kendisini bahtiyar eden varlıklarını sayarken, şöyle diyordu: Kitaplarım var, evime sığmayan bir kitaplıkla... Şiirlerim, düzyazılarım var, yazları Yahşi yalısı günlerim!- daha ne isterim ki! Ve elbette dostlarım var,- beni seven insanlar! Benim çok ama çok sevdiklerim, bağlandıklarım. Hep birlikte olmak istediklerim. Şairin o çok sevdiği, bağlandığı, hep birlikte olmak istediği dostlarından bazısı cuma günü Çanakkalede buluştu ve onun en mesut günlerinden birine tanıklık etti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Hilmi Yavuza Türk Dili ve Edebiyatı Fahri Doktora unvanı verdi. ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Troia Kültür Merkezinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik ve Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, birer konuşma yaptı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, 19 yıllık bir üniversite olarak 9. fahri doktora unvanını şair Hilmi Yavuza vermekten dolayı gururlu olduklarını söyledi. Fahri doktora kavramının anlamını anlatan Laçiner, Hilmi Yavuzun akademik dünya dışında, eserleriyle doktora unvanını çoktan hak eden bir edebiyat ve kültür adamı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, Hilmi Yavuzun çok yönlü bir kültür adamı olduğuna işaret etti konuşmasında. İsen, Onunla aynı çağda yaşıyor olmaktan, bize sunduğu güzel örneklere tanıklık etmekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise Hilmi Yavuzun bugün allame denilecek bir üstad, bir ağabey olduğunu söyledi. Yavuzun en önemli özelliklerinden birinin gelenekten geleceğe bir köprü oluşturması olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu: Onun şiirine, onun dünyasına baktığın zaman sırtını maziye dönmemiş, yüzünü gelecekten alıkoymamış bir insanla, yazarla karşılaşıyorsunuz. Hilmi Yavuz, bir ideolojinin şairi değildir. Onun her siyasi görüşten okuru vardır. Çanakkale Valisi Güngör Azim, Hilmi Yavuzun hem hakimane hem de şairane tarzıyla geleneği yorumlayıp yeniden söyleme cehdini gösteren mümtaz bir sima olduğunu söyledi. Prof. Dr. Talat Sait Halman ise konuşmasında, Hilmi Yavuzu gökkuşağının yedi rengine benzeterek, onun şair, hoca, felsefeci, eleştirmen gibi farklı kimliklerini renklerin diliyle anlattı. Misafir rektörler Prof. Dr. Serdar Bedii Omay ve Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise bir dost, bir şair ve kültür adamı olarak kendilerine yansıyan portresini çizdiler Hilmi Yavuzun. Konuşmaların ardından, Yavuza cübbesi giydirildi ve ÇOMÜ kimlik kartı ile çeşitli hediyeler verildi. Hilmi Yavuz ise nüfus cüzdanında doğum yeri olarak Biga yazdığını hatırlatarak, Çanakkalede olmaktan ve bu unvanı almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Törenin ardından gerçekleştirilen panelde Prof. Dr. Ramazan Gülendam, Prof. Dr. Şaban Sağlık, Prof. Dr. Burhanettin Tatar, Doç. Dr. Cüneyt Issı ve Yard. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Hilmi Yavuzun edebî kişiliğini ve şiirini çeşitli açılardan değerlendirdi. Hilmi Yavuzun sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle program sona erdi. HABER Hilmi Yavuz Sempozyumu Zaman 3 Aralık 2012 Hem Türk edebiyatı hem de Türk düşünce hayatının köşe taşlarından Hilmi Yavuz, şairliğinin 60. yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Medeniyet ve Kültür Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle düzenlenen bir sempozyuma konu oluyor. Yavuz’un ilk şiirini yayımlamasının ardından 60 yıl geçmiş olması, sempozyumun bağlamını belirliyor. 76 yıllık yaşamına 60’a yakın eser sığdıran Hilmi Yavuz Sempozyumu, 8 Aralık Cumartesi günü İstanbul Legacy Ottomon Otel’de saat 10.00’da başlayacak. Yavuz’un eserlerinin anlaşılmasına katkı sağlamak ve çok yönlü bir kültür adamını farklı açılardan tartışmak niyetiyle düzenlenen sempozyumun açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Çelik yapacak. Prof. Dr. Halil İnalcık ve Prof. Dr. İlber Ortay-lı’nın da katılacağı sempozyumda Yavuz’un başta şiirleri olmak üzere “sahih şiir” tezi, özgün poetik görüşleri, Türk şiirine kazandırdıkları, savunduğu İslâm estetik medeniyeti tezi, İslâm medeniyeti üzerine ileri sürdüğü özgün bakış açısı, Türkiye’de ilk post-modern anlatıları kaleme alması, gazetede yazdığı yazılarla yazar-muharrir geleneğini devam ettirmesi ve hocalığı konuşulacak. “Sahih bir şiirin 60 yıllık serüveni: Hilmi Yavuz’un şiiri”, “Hilmi Yavuz’un denemeciliği ve anlatı yazarlığı”, “Batı ve Doğu düşüncesi kavşağında Hilmi Yavuz ve İslam medeniyeti düşüncesi”,” “Hilmi Yavuz’un fikir yazıları”, “Hilmi Yavuz’un hocalığı” başlıklarıyla tüm gün sürecek sempozyuma çeşitli üniversitelerden öğretim görevlilerinin yanı sıra gazeteci-yazar Doğan Hızlan, sinema yönetmenleri Ezel Akay ve Derviş Zaim, Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve yazar Nilüfer Kuyaş da katılacak. Sempozyum, ücretsiz ve halka açık olacak.

 

Hilmi Yavuz Edebi Kişiliği

Şiire oldukça emek vermiştir. Az ve öz şiir yazmaya çalışmıştır. 20 senede 8 şiir kitabını okurlarına armağan etmiştir. İlkyazmış olduğu şiirlerinde genel olarak İkinci Yeni akımının etkileri gözükmektedir. Ancak daha sonra yazdığı şiirlerinde geleneksel ile modern şiiri birbirine karıştırarak eserler vermeye başlamıştır.

Deneme inceleme türünde başvurmasa da genel olarak şiirlerinde tasavvufa oldukça önem vermiştir. Hilmi Yavuz’un yazmış olduğu eserler incelendiği zaman şiirlerinde kapalılık ilk dikkat çeken etkendir. Şiirlerinde çeşitli imge ve mecazlar da vardır bu sebepten ağır bir dille kaleme alındığından okunurluğu ve şiire dokunulması güç olabiliyor.

Kaleme almış olduğu şiirlerden genel olarak “Güzel mısralar haline dökülmüş bilmeceler” olarak bahsedilmektedir. Şiirler şairin anlatmak istediği dille okunduğu zaman gerçek haliyle anlanabiliyor. Edebiyatımızda Yahya Kemal’in ardından Divan şiirine en çok yönelmiş olan nadir sanatçıların arasında yer almaktadır. Sanatçı büyük bir geleneğimizin olduğunu düşünmektedir. Kaleme almış olduğu eserlerinde halk şiirinden ve Divan şiirinden esintiler sıklıkla gözükmektedir. Şiirlerinde yer alan en güçlü yan ise şekle verdiği önemdir. Şiir dilini ustalıkla kullanmakta olan Hilmi Yavuz kaleme almış olduğu eserlerinde türkülerden, halk dilindeki deyimlerden, tarihi kelimelerden, harf ve hece oyunlarından sıklıkla yararlanmıştır.

Edebi hayatını ve kişiliğini kısaca özetleyecek olursak;
Kültürü oldukça yüksektir ve Türk şiirine oldukça hakimdir. Divan şiirlerinden bir takım alıntılar yaparak geleneği basmakalıp bir şekilde kullanmıştır. Geleneksel şiiri modern şiirin serbestliği ile iç içe kullanmıştır. Deneme türünden vermiş olduğu pek çok eser ile de büyük saygınlık kazanmıştır.

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi