Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR?

Yavuz Bülent Bakiler (d. 1935), ilk şiir sevgisini doğum yeri Sivas'ın yö­resel kültüründen almakla beraber, şiir coğrafyası, siyasi sınırları aşan gönül coğrafyasını içine alacak kadar geniştir. Bu geniş coğrafyanın geçer ses bayra­ğı Türkçedir. Fakat Yavuz Bülent Bakiler, Anadolu romantizmini şiirinin ana mihveri yapar. Son dönemlerinde düzyazıya yönelen Bakiler, lirik söyleyişin­den ayrılır. Şiirlerini, döneminin önemli dergileri olan Türk Sanatı, Hisar, Varlık, Töre ve Türk Edebiyatı'nda yayımlar. Necip Fazıl Kısakürek, Arif Nihat Asya ve Cahit Külebi'den bir hayli etkilenmiştir. İlk döneminde, ses itibarıy­la onlardan daha liriktir. Bu yönüyle Külebi'ye daha yakın olduğu görülür. Millî romantik duyuşunda ideolojik bir saplantı yoktur. Kendi ifadesiyle: "Şi­ire ideoloji açısından bakanlar için önemli olan sanat değil, propagandadır. Bu bakımdan yazılanlar umumiyetle bir el ilanı mahiyetini taşımaktadır. Bu propagandacıların gürültü ve reklamları, gerçek şiir kozası örenleri maalesef gölgelemektedir." (Tüzer 1999,11)

Şiir dilinin zenginliğiyle dikkatimizi çeken şair, bu alanda imge yerine güç­lü ve vurucu bir dil kullanmayı tercih eder.

Klasik formları kullanmasının yanı sıra serbest şiirle de başarılı örnekler verdiğini görmekteyiz. Onun şiirinde çözülen form, güzelliğinden ve gücün­den hiçbir şey kaybetmez.

Şiir dilindeki yapmacıksız, rahat söyleyişi dizeyi kendiliğinden musikiye ta­şır. Aşk ve yalnızlık şiirlerinin temel iki izleğidir. Ne yazık ki şair, son zaman­larda şiir dışı alanlara kayması ve politik çalışmaları öncelemesi dolayısıyla eski lirik söyleyişini kaybetmiştir. Şiir kitapları Yalnızlık (1964), Duvak (1971), Seninle (1986) ve Harman (2001) adlarını taşır.

 

(Ramazan Korkmaz - Tarık Özcan CUMHURİYET DÖNEMİ: Şiir 1950 sonrası)

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi